پایگاه عدالت خواهان"سلفی کامبیز دیرباز با تابوت شهدا و متن دلنوشته او: لذت بخش ترین سلفی، با شیش تا رفیق، شیش تا مرد، شیش تا قهرمان، که بعد از سی سال از گمنامی دراومدن و قراره تو آغوش مادرهاشون آروم بگیرن...نوشتن دیدگاه