تصویری از لحظه وداع پدر فلسطینی با پیکر فرزندش که توسط سربازان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه