پایگاه عدالت خواهانکیست که این ناله مرا به گوشه عمامه [ به ] سرهای ایران برساند، هرکسی می خواهی باش!خودت را مجتهد می دانی، مقدمات خوان می دانی، نمی دانم، هر چه خودتان می دانید.بر تو واجب است امروز تبعیت از یک نفر، تو حق نداری در مقابل رهبر حرفی بزنی، تماما باید تبعیت کنند....هر عمامه به سری که از رهبر مکرم فاصله بگیرد، لعنت خدا برش باد...تمام عمامه سرها همه باید مطیع، همه باید مطیع یک رهبری، امام یکی نایب هم یکی، دیگری هیچ تقدم ندارد. همه باید فرمان ببرند، همه باید اطاعت کنند.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان:باتوجه به هجمه های ناجوانمردانه ای که این روز توسط برخی خواص انقلابی نما به همراه فتنه گران داخلی و خارجی علیه یادگار گراسنگ امام راحل "ولایت فقیه" شکل تازه ای به خود گرفته ا ست، لازم دیدیم نگاهی دوباره به سخنان شهید محراب و اخلاق آیت الله سید عبدالحسین دستغیب که زبان حال این روزها نیز هست نگاهی بینداریم:
 
 
لعنت خدا بر جدا شونده از رهبری/وای به امتی که از رهبر الهی خود فاصله بگیرد، هلاک است، هلاک است، طعمه دشمن است
 
 
اگر کسی اشکال کند- چنانکه اشکال هم کرده اند و گفته اند - که بلی، مثل امام خمینی کجا دیگر پیدا می شود؟در دوره های قبل نبوده ایشان نابغه بوده است و بعد از این هم دیگر مثل ایشان پیدا نخواهد شد. ممکن است یک فقیهی بعد از ایشان بیاید و چطور و چطور بشود، آن وقت ما دچار دیکتاتوری های روحانیت خواهیم شد. تمام اینها شبهه های واهی است. البته بدانید و می دانید، جسارت نکنم، تذکر است  هر گاه اکثر خلق حاضر شدند به اطاعت از ولی امر و فقیه عادل، والله خدای تعالی مثل خمینی و بهتر از او برایشان پیدا خواهد کرد:"ما ننسخ من آیه او ننسها نات بخیر منها او مثلها"...این حرف شیطانی است که پس آیت الله خمینی چه کارخواهیم کرد، همان کسی که آقای خمینی را به وجود آورد، بعد از ایشان بهتر از او یا مثل ایشان را در راس مسلمین قرار خواهد داد. مسلمانان را حیران نمی گذارد ولی شرطش حاضر بودن مسلمین مثل حالا هست. مادامی که خلق حاضرند اطاعت کنند از ولی امر، خدا ولی امر را برایشان مستقر خواد داشت.
این اولا، و ثانیا بر فرض بگوییم نعوذ بالله فقیهی که بعد می آید ممکن است منحرف شود و ممکن است دیکتاتوری کند، ممکن است حب ریاست داشته باشد،ممکن است فساد داشته باشد، اولا این احتمال در ریاست جمهوری هم هست. هر مقامی را که شما فرماندهی کل قوا به او بدهید، بلکه در او صد برابر است. چطور اگر بگویند فرماندهی کل قوا برای ریاست جمهوری باشد، هیچ کس هیچ حرفی نمی زند؟ در حالی که صد برابر احتمال است که فساد کند و دیگر اینکه ممکن است در همین قانون قید شود که هر گاه آن فقیهی که رهبر شده اگر انحرافی در او پیدا شد، از همان مجرای که تثبیت شده از همان مجرا منعزل می گردد.
از چه مجزایی فقیه را تثبیت کردید در قانون؟از مجرای اکثریت خلق. خلق، خبرگان را معین کردند و خبرگان هم این رهبر را دو مرتبه اکثریت خلق، خبرگان را تاسیس می کنند  و فقیه دیگری را سر جای او می نشانند. این چه خطر است که شما را به وحشت انداخته است که چطور خواهد شد؟ اینها موهومات است.(1)
کیست که این ناله مرا به گوشه عمامه [ به ] سرهای ایران برساند، هرکسی می خواهی باش!خودت را مجتهد می دانی، مقدمات خوان می دانی، نمی دانم، هر چه خودتان می دانید.بر تو واجب است امروز تبعیت از یک نفر، تو حق نداری در مقابل رهبر حرفی بزنی، تماما باید تبعیت کنند....هر عمامه به سری که از رهبر مکرم فاصله بگیرد، لعنت خدا برش باد...تمام عمامه سرها همه باید مطیع، همه باید مطیع یک رهبری، امام یکی نایب هم یکی، دیگری هیچ تقدم ندارد. همه باید فرمان ببرند، همه باید اطاعت کنند.
 
لعنت خدا بر جدا شونده از رهبری/وای به امتی که از رهبر الهی خود فاصله بگیرد، هلاک است، هلاک است، طعمه دشمن است
 
 
حتی مکرر گفته ام، حسن و حسین(ع) یکی شان امام بود، حسن امام، حسین ماموم، هیچ وقت حسین تا حسن بود در عرض نبود،تابع تابع، هر چه بهش می گفتند، می گفت: هر چه حسن بفرماید، دو تا امام نمی شود، دو تا نایب امام هم غلط است. دو تا رهبری غلط است. وای به امتی که از رهبر الهی خود فاصله بگیرد، هلاک است، هلاک است، طعمه دشمن است...
 
(1) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2،انتشارات مجلس شورای اسلامی، ص 1158
 
 

 نوشتن دیدگاه