ترکمن های غیور و اهل سنت استان گلستان هم خود را به خیل شرکت کنندگان میلیونی در مراسم تشییع شهید حججی رساندند تا دنیا بداند شیعه و سنی راه شهید حججی را ادامه می دهند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان" از  تعداد کثیری از ترکمن های غیور و اهل سنّت استان گلستان در مراسم تشییع شهید بی سر حججی حضور داشتند.

1e

2eنوشتن دیدگاه