به تصریح بسیاری از منتقدین، فیلم مذکور کاری درجه سوم است. از این رو اصرار برخی عناصر و خاصه برخی منتسبین به سازمان سینمایی برای نمایش کاری ضعیف و در عین حال هوادار فتنه 88 عجیب به نظر می‌رسد! پیش از این قرار بود که فیلم یاد شده، از روز چهارشنبه 29 آذر در سینماهای کشور نمایش داده شود.

به گزارش پایگاه عدالت خواهاندر حالی که رسانه‌ها از لغو اکران یک فیلم حامی فتنه خبر داده اند، اما موضوع حمایت سازمان سینمایی از فیلم یاد شده، قابل تامل به نظر می‌رسد.

یک مدیر سینمایی پشت صحنه فیلم


بنابر این گزارش، شنیده‌ها حاکی است؛ با وجود مخالفت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رئیس‌ سازمان سینمایی با نمایش عمومی یک فیلم توقیف شده که به تحریف وقایع سال 88 می‌پردازد؛ یکی از مدیران سازمان سینمایی در پشت صحنه، موضوع فشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای نمایش فیلم مدیریت می‌کند.

 به تصریح بسیاری از منتقدین،  فیلم مذکور کاری درجه سوم است. از این رو اصرار برخی عناصر و خاصه برخی منتسبین به سازمان سینمایی برای نمایش کاری ضعیف و در عین حال هوادار فتنه 88 عجیب به نظر می‌رسد! پیش از این قرار بود که فیلم یاد شده، از روز چهارشنبه 29 آذر در سینماهای کشور نمایش داده شود.

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه