پایگاه عدالت خواهاناین تصاویر زیبا حرکت صدها اردک پشت سر رهبرشان در امتداد رودخانه‌ای در بنگلادش را نشان می‌دهد.

این تصاویر زیبا حرکت صدها اردک پشت سر رهبرشان در امتداد رودخانه ای در بنگلادش را نشان می دهد.

منبع: مهر

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه