کشتی دردریاچه طوفانی ارومیه؛یک دهه قبل

کشتیرانی در دریاچه طوفانی ارومیه؛ یه دهه قبل! +عکسنوشتن دیدگاه