مراسم وداع با پیکر شهید حاج محمد صباغیان، مسئول پشتیبانی ستاد اربعین آستان قدس رضوی عصر امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه در معراج شهدا برگزار شد.

مراسم وداع با پیکر شهید حاج محمد صباغیان، مسئول پشتیبانی ستاد اربعین آستان قدس رضوی در معراج شهدا برگزار شد.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/10/1396081020164729112385554.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/10/1396081020164660412385554.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/10/1396081020164690012385554.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/10/1396081020164636912385554.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/10/1396081020164646312385554.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/10/1396081020164866612385554.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/10/1396081020164654112385554.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/10/1396081020164627612385554.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/10/1396081020164780712385554.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/10/1396081020164854112385554.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/10/139608102016478812385554.jpg

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه