یادواره شهدای روستای سرکلاته گرگان ‌وشهید مدافع حرم محسن حججی توسط ستاد یادواره و پایگاه بسیج روستا و حوزه مقاومت بسیج عاشورا با حضور خانواده شهدا جانبازان وایثارگران برگزارشد.

http://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357861_550.jpghttp://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357860_716.jpghttp://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357862_121.jpghttp://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357863_883.jpghttp://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357864_483.jpghttp://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357865_289.jpghttp://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357866_723.jpghttp://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357867_137.jpghttp://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357868_733.jpghttp://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357869_823.jpghttp://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357871_138.jpghttp://basijnews.ir/files/fa/news/1396/7/21/1357872_720.jpgنوشتن دیدگاه