دانلود گلچین مداحی آذری از مداحان مختلف ،

 

دانلود گلچین ،مداحی آذری از مداحان مختلف از جمله: سلیم موذن زاده، محمد عاملی، جواد رسولی، غلامرضا عینی فرد، غلامرضا زنجانی، شهروز اردبیلی و... به همراه شعر زینب زینب زینب ...، - 24 فایل صوتی

 

 

دانلود بسته کامل

 

 

دانلود بصورت مجزا

 

 

 

دانلود گلچين مداحی های آذری سلیم موذن زاده

 

سلیم موذن زاده

ردیف

موضوع

اجرا

حجم

1 در راه شام 1 717.91 KB
2 در راه شام 2 756.58 KB
3 در راه شام 3 2.36 MB
4 در راه شام 4 1.04 MB
5 در راه شام 5 1.97 MB
6 در راه شام 6 1.25 MB
7 در راه شام 7 1.51 MB
8 در راه شام 8 907.91 KB
9 حضرت علی اصغر 1 1.14 MB
10 حضرت علی اصغر 2 1.73 MB
11 حضرت علی اصغر 3 1.83 MB
12 حضرت علی اصغر 4 3.22 MB
13 حضرت علی اصغر 5 1.60 MB
14 حضرت علی اصغر 6 1.52 MB
15 حضرت علی اصغر 7 2.32 MB
16 حضرت علی اصغر 8 1.44 MB
17 حضرت علی اصغر 9 1.78 MB
18 حضرت علی اصغر 10 1.89 MB
19 عاشورا 1 2.61 MB
20 عاشورا 2 1.55 MB
21 عاشورا 3 2.44 MB
22 عاشورا 4 1.86 MB
23 عاشورا 5 1.46 MB
24 عاشورا 6 2.68 MB
25 عاشورا 7 3.38 MB
26 عاشورا 8 3.38 MB
27 عاشورا 9 1.95 MB
28 عاشورا 10 2.24 MB
29 عاشورا 11 1.67 MB
30 عاشورا 12 1.81 MB
31 عاشورا 13 5.61 MB
32 عاشورا 14 519.75 KB
33 حضرت علی اصغر 1 2.24 MB
34 حضرت علی اصغر 2 2.85 MB
35 حضرت علی اصغر 3 1.79 MB
36 حضرت علی اصغر 4 1.77 MB
37 حضرت علی اصغر 5 1.44 MB
38 حضرت علی اصغر 6 2.39 MB
39 حضرت علی اصغر 7 3.00 MB
40 حضرت علی اصغر 8 2.19 MB
41 حضرت قاسم بن الحسن 1 1.99 MB
42 حضرت قاسم بن الحسن 2 - فارسی 1.56 MB
43 حضرت قاسم بن الحسن 3 1.17 MB
44 حضرت قاسم بن الحسن 4 1.98 MB
45 حضرت قاسم بن الحسن 5 2.46 MB
46 حضرت قاسم بن الحسن 6 2.42 MB
47 حضرت قاسم بن الحسن 7 1.72 MB
48 حضرت قاسم بن الحسن 8 2.26 MB
49 حضرت قاسم بن الحسن 9 2.86 MB
50 حضرت زینب 1 - فارسی 2.54 MB
51 حضرت زینب 2 2.50 MB
52 حضرت زینب 3 2.33 MB
53 حضرت زینب 4 3.36 MB
54 حضرت زینب 5 1.18 MB
55 حضرت زینب 6 2.32 MB
56 حضرت زینب 7 4.17 MB
57 حضرت زینب 8 3.03 MB
58 حضرت زینب 9 2.35 MB
59 حضرت زینب 10 1.34 MB
60 وداع 1 - فارسی 1.19 MB
61 وداع 2 - فارسی 493.32 KB
62 وداع 3 2.29 MB
63 وداع 4 1,009.14 KB
64 وداع 5 924.75 KB
65 وداع 6 1.07 MB
66 وداع 7 1.10 MB
67 وداع 8 792.50 KB
68 حضرت علی اکبر 1 - عربی 954.03 KB
69 حضرت علی اکبر 2 - فارسی 1.11 MB
70 حضرت علی اکبر 3 1.25 MB
71 حضرت علی اکبر 4 915.05 KB
72 حضرت علی اکبر 5 631.99 KB
73 حضرت علی اکبر 6 1.26 MB
74 حضرت علی اکبر 7 1.03 MB
75 حضرت علی اکبر 8 308.42 KB
76 حضرت علی اکبر 9 1.54 MB
77 حضرت علی اکبر 10 2.36 MB
78 حضرت عباس 1 4.03 MB
79 حضرت عباس 2 1.38 MB
80 حضرت عباس 3 1.49 MB
81 حضرت عباس 4 2.06 MB
82 حضرت عباس 5 639.95 KB
83 حضرت عباس 6 748.93 KB
84 حضرت عباس 7 1.12 MB
85 حضرت عباس 8 689.75 KB
86 حضرت رقیه 1 379.85 KB
87 حضرت رقیه 2 1.22 MB
88 حضرت رقیه 3 1.41 MB
89 حضرت رقیه 4 677.20 KB
90 حضرت رقیه 5 2.12 MB
91 حضرت رقیه 6 2.24 MB
92 حضرت رقیه 7 542.50 KB
93 حضرت رقیه 8 1.72 MB
94 گلچین سینه زنی های قدیمی 1 1.87 MB
95 گلچین سینه زنی های قدیمی 2 963.42 KB
96 گلچین سینه زنی های قدیمی 3 979.95 KB
97 گلچین سینه زنی های قدیمی 4 977.50 KB
98 گلچین سینه زنی های قدیمی 5 1.42 MB
99 گلچین سینه زنی های قدیمی 6 772.20 KB
100 گلچین سینه زنی های قدیمی 7 2.17 MB
101 گلچین سینه زنی های قدیمی 8 591.69 KB
102 گلچین سینه زنی های قدیمی 9 3.20 MB
103 گلچین سینه زنی های قدیمی 10 620.67 KB
104 گلچین سینه زنی های قدیمی 11 1.59 MB
105 گلچین سینه زنی های قدیمی 12 841.28 KB
106 گلچین سینه زنی های قدیمی 13 1.66 MB
107 گلچین سینه زنی های قدیمی 14 1.20 MB
108 گلچین سینه زنی های قدیمی 15 1.58 MB
109 گلچین سینه زنی های قدیمی 16 1.73 MB
110 گلچین سینه زنی های قدیمی 17 1.83 MB
111 گلچین سینه زنی های قدیمی 18 2.15 MB
112 گلچین سینه زنی های قدیمی 19 1.20 MB
113 گلچین سینه زنی های قدیمی 20 2.55 MB
114 گلچین سینه زنی های قدیمی 21 1.65 MB
115 گلچین سینه زنی های قدیمی 22 542.81 KB
116 گلچین سینه زنی های قدیمی 23 1.83 MB
117 گلچین سینه زنی های قدیمی 24 1.89 MB
118 گلچین سینه زنی های قدیمی 25 1.13 MB
119 گلچین سینه زنی های قدیمی 26 2.37 MB
120 گلچین سینه زنی های قدیمی 27 1.13 MB
121 گلچین سینه زنی های قدیمی 28 3.03 MB
122 گلچین سینه زنی های قدیمی 29 1.40 MB
123 گلچین سینه زنی های قدیمی 30 2.14 MB
124 گلچین سینه زنی های قدیمی 31 1.42 MB
125 گلچین سینه زنی های قدیمی 32 1.83 MB
126 گلچین سینه زنی های قدیمی 33 2.43 MB
127 گلچین سینه زنی های قدیمی 34 1.41 MB
128 گلچین سینه زنی های قدیمی 35 1.27 MB
129 گلچین سینه زنی های قدیمی 36 1.10 MB
130 گلچین سینه زنی های قدیمی 37 903.63 KB
131 گلچین سینه زنی های قدیمی 38 1.01 MB
132 گلچین سینه زنی های قدیمی 39 1,023.42 KB
133 گلچین سینه زنی های قدیمی 40 1.10 MB
134 گلچین سینه زنی های قدیمی 41 2.42 MB
135 گلچین سینه زنی های قدیمی 42 2.14 MB
136 گلچین سینه زنی های قدیمی 43 2.49 MB
137 گلچین سینه زنی های قدیمی 44 1.74 MB
138 گلچین سینه زنی های قدیمی 45 5.77 MB
139 گلچین سینه زنی های قدیمی 46 4.85 MB
140 گلچین سینه زنی های قدیمی 47 3.04 MB
141 گلچین سینه زنی های قدیمی 48 1.63 MB
142 گلچین سینه زنی های قدیمی 49 3.32 MB
143 گلچین سینه زنی های قدیمی 50 1.69 MB

 

 

 

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

روضه تركي بسته شدن راه فرات و خانم رباب در موکب العباس

 

حاج ابراهیم رهبر

دانلود مداحی......

دانلود مداحی در اخر مجلس.....

دانلود سینه زنی...............

---------------------------------

مهدی علیزاده

دانلود مداحی.........

دانلود سینه زنی....

دانلود شور...........

------------------------------------------------

مهدی عا ری فر

دانلود مداحی......

-----------------------------------------------------

یک مداح جوان

دانلود سینه زنی.......

 

 

دانلود مداحي حبیب ابن مظاهر 90 موکب العباس

 

حاج ابراهیم رهبر

 

دانلود مداحی......

 

دانلود سینه زنی.......

 

-----------------------------

 

 

 

حاج فیروز زیرک کار

 

دانلود مداحی اول.....

 

دانلود مداحی دوم....

 

------------------------------

 

مهدی لیثی

 

 

 

دانلود مداحی سینه زنی.......

 

-------------------------------------

 

مهدی عاری فر

 

دانلود مداحی سینه زنی......

 

 

 

دانلود گلچین مداحی ترکی حاج سلیم موذن زاده اردبیلی 

 


دانلود گلچین مداحی ترکی حاج سلیم موذن زاده اردبیلی


دانلود مداحي و نوحه خواني به زبان تركي


دانلود نوحه عاشورا و تاسوعا به تركي

 

 
ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم

1 در راه شام 1   717.91 KB
2 در راه شام 2   756.58 KB
3 در راه شام 3   2.36 MB
4 در راه شام 4   1.04 MB
5 در راه شام 5   1.97 MB
6 در راه شام 6   1.25 MB
7 در راه شام 7   1.51 MB
8 در راه شام 8   907.91 KB
9 حضرت علی اصغر 1   1.14 MB
10 حضرت علی اصغر 2   1.73 MB
11 حضرت علی اصغر 3   1.83 MB
12 حضرت علی اصغر 4   3.22 MB
13 حضرت علی اصغر 5   1.60 MB
14 حضرت علی اصغر 6   1.52 MB
15 حضرت علی اصغر 7   2.32 MB
16 حضرت علی اصغر 8   1.44 MB
17 حضرت علی اصغر 9   1.78 MB
18 حضرت علی اصغر 10   1.89 MB
19 عاشورا 1   2.61 MB
20 عاشورا 2   1.55 MB
21 عاشورا 3   2.44 MB
22 عاشورا 4   1.86 MB
23 عاشورا 5   1.46 MB
24 عاشورا 6   2.68 MB
25 عاشورا 7   3.38 MB
26 عاشورا 8   3.38 MB
27 عاشورا 9   1.95 MB
28 عاشورا 10   2.24 MB
29 عاشورا 11   1.67 MB
30 عاشورا 12   1.81 MB
31 عاشورا 13   5.61 MB
32 عاشورا 14   519.75 KB

 

 

 

 

 

   عدالت خواهان گلستان ،دانلود نوحه حاج سلیم موذن زاده اردبیلی, دانلود مداحي حاج سلیم موذن زاده اردبیلی, دانلود مرثيه حاج سلیم موذن زاده اردبیلی, دانلود نوحه تركي حاج سلیم موذن زاده اردبیلی, حاج سلیم موذن زاده اردبیلی  ،دانلود نوحه حاج سلیم موذن زاده اردبیلی, دانلود مداحي حاج سلیم موذن زاده اردبیلی, دانلود مرثيه حاج سلیم موذن زاده اردبیلی, دانلود نوحه تركي حاج سلیم موذن زاده اردبیلی, حاج سلیم موذن زاده اردبیلی مداحي تركي جديد, مداحي تركي زيبا, مداحي به لهجه تركي, نوحه به لهجه تركي, مداحي به زبان تركي ، دانلود نوحه آذري, مداحي آذري, مداحي تركي, نوحه تركي, نوحه سليم ،روضه تركي بسته شدن راه فرات و خانم رباب در موکب العباس ،روضه حبيب ابن مظاهر, مداحي حضرت عباس, روضه حضرت عباس, روضه امام حسين, دانلود مداحي ،دانلود نوحه های فخری ،دانلود نوحه های محرم فخری ، دانلود نوحه قدیمی فخری، دانلود واحد حسین فخری، نوحه ماه صفر فخری,،دانلود مداحی حسین فخری،نوحه قدیمی فخری ،دانلود نوحه فخری ،دانلود حسین فخری،دانلود مداحی فخری،حاج حسین فخری، نوحه قدیمی فخری ،دانلود نوحه فخری ،دانلود حسین فخری،دانلود مداحی فخری،حاج حسین فخری, ...، دانلود » مجموعه مداحی از حاج غلام کویتی پور و فخری،دانلود ،مداحی،مرثیه، حاج محمد باقر منصوری اردبیلی،ایلده بو آی دنیا دیر مظلوم حسینینیم وار،مدح خوانی،کربلا گلزار عشقیمدور منیم،دوشدی باشیم بلایه قارداش یتیش هرایه،دانلود گلچین مداحی های حاج محمد باقر منصوریدانلود بهترین گلچین نوحه های حاج محمد باقر منصوریدانلود گلچین سینه زنی از حاج محمد باقر منصوری دانلود گلچین مرثیه خوانی از حاج محمد باقر منصوریدانلود گلچین بهترین روضه خوانی از حاج محمد باقر منصوریدانلود مداحی های جدید محرم 92 از حاج محمد باقر منصوریدانلود نوحه های جدید از حاج محمد باقر منصوری, از ترکی با صدای محمد باقر منصوری . به صورت صوتی و کیفیت بالا ترکی با صدای محمد باقر منصوری د انلود مداحی آذری دانلود روضه دانلود مداحی دانلود مداحی 91 دانلود مداحی آذری و ترکی دانلود مداحی امام حسین دانلود مداحی به زبان ترکی دانلود مداحی به مناسبت ماه محرم دانلود مداحی ترکی دانلود مداحی ترکی جدید دانلود مداحی جدید دانلود مداحی عاملی اردبیلی دانلود مداحی محرم دانلود مداحی محرم 1391 دانلود مداحی محمد باقر منصوری دانلود مداحی و نوحه خوانی ترکی دانلود مداحی و نوحه خوانی زبان آذری دانلود نوحه دانلود نوحه 91 دانلود نوحه آذری دانلود نوحه امام حسین دانلود نوحه برای محرم 1391 دانلود نوحه به مناسبت ماه محرم دانلود نوحه ترکی دانلود نوحه ترکی جدید دانلود نوحه جدید دانلود نوحه عاملی اردبیلی دانلود نوحه محرم دانلود نوحه محمد باقر منصوری مجموعه مداحی های صوتی بسیار زیبا محرم 91 مداحی آذری محرم 91 مداحی ترکی 1391 مداحی ترکی محرم 91 مداحی صوتی آذری مداحی صوتی ترکی نوحه ترکی 1391 نوحه خوانی آذری نوحه خوانی ترکی نوحه و مداحی کربلایی ترکی با صدای محمد باقر منصوری گلچین روضه و سینه زنی صوتی محرم ترکی با صدای حاج غلامرضا عینی فر گلچین سینه زنی دهه اول محرم ترکی با صدای حاج غلامرضا عینی فر گلچین سینه زنی و روضه از ترکی با صدای محمد باقر منصوری گلچین مداحی محرم گلچین مداحی محرم برای زنگ موبایل گلچین مداحی محرم ترکی با صدای محمد باقر منصوری برای زنگ موبایل گلچین مداحی ویژه ایام محرم گلچین مداحی ویژه ماه محرم گلچین مداحی ویژه محرم گلچین نوحه محرم نوشتن دیدگاه