اين روزها در صفحه فيسبوك دختران تاجزاده، معاون سياسي وزير كشور دولت اصلاحات، عكس‌هايي عمومي منتشر شده است كه حكايت از اوج گيري انحطاط اخلاقي در ميان اعضاي خانواده او دارد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانفضاي فيسبوكي اين روزها، حكايت از يك انقلاب ايدئولوژيك در ميان اعضا و خانواده اين سازمان منحله دارد، انقلابي به سبك انقلاب ايدئولوژيك منافقين كه براساس آن بنيان و اساس دين و اعتقادات مذهبي به انحطاط رفت.

در روزهاي آغازين انقلاب اسلامي، افرادي نظير تاجزاده فرياد خط امامي بودن سر دادند و زمان گذشت تا به امروز. با گذشت سه دهه از انقلاب جمهوري اسلامي ايران، ورق حالا براي اعضاي اين سازمان برگشته است، بريده و در زمين دشمن دست و پا مي‌زنند.

افكار منحطي به نام اصلاح طلبي يا به قول خودشان رفرم جاي تفكر پنهان كارانه به ارث برده شده از جريانات دهه 40 و 50 البته از ارزش‌ها، از ميراث امام(ره)، از انقلاب، از جمهوري اسلامي، از شهدا، از مبارزه، از استقلال و از ... را گرفته است و همچون آفتي به جان عقايد و افكار اعضا افتاده است كه اعضا با مواردي همچون فروپاشي خانوادگي و اعتقادي مواجه شده‌اند. آن‌ها كه ديگر از همه چيز بريده‌ و كم آورده‌‌اند انتظار دارند مردم هم مانند آن‌ها عقب نشيني كرده و به اصطلاح آن‌ها ببرد.

اعضاي اين سازمان منحله كه فعاليت‌هاي گسترده سياسي در فضاي مجازي هم دارند، اين روز‌ها با خروج كامل از خط امام(ره) و انقلاب به فعاليت‌هاي ضد اسلامي مي‌پردازند. در جديدترين نمونه، دختر محسن آرمين از اعضاي اين سازمان كه در گزارش‌هاي بعدي به فعاليت‌هاي او خواهيم پرداخت، سخنگوي اعضاي فرقه ضاله بهائيت در فرانسه شده است. البته روند انحطاط اخلاقي در ميان اين اعضا به گونه‌اي بوده است كه به صورت كاملا اشكار عكس‌هاي خصوصي خود را در فضاي مجازي منتشر مي‌كنند.

 

اين روزها در صفحه فيسبوك دختران تاجزاده، معاون سياسي وزير كشور دولت اصلاحات، عكس‌هايي عمومي منتشر شده است كه حكايت از اوج گيري انحطاط اخلاقي در ميان اعضاي خانواده او دارد.

 

قصد داريم در سلسله گزارش‌هايي فروپاشي خانوادگي، اعتقادي و فكري اعضاي اين سازمان منحله از جمله محسن آرمين، عرب سرخي، بهزاد نبوي و ... را فقط در فضاي مجازي و در صفحه فيسبوك آن‌ها مورد بررسي قرار دهيم.

 

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه