طبق آمار، ایران یکی از بزرگترین قربانیان ترور در جهان است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان؛عمده این ترورها توسط سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته است.

 

                                    لینک دانلود نوشتن دیدگاه