یلوفر نوبخت حقیقی فرزند علی نوبخت، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و برادرزاده سخنگوی دولت تدبیر و امید، با ادای سوگند شهروندی در امریکا هرگونه وابستگی خود به دولت و حکومت ایران را طرد کرده و قسم خورده است در راه منافع امریکا تفنگ به دست بگیرد!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان-  نیلوفر نوبخت حقیقی فرزند علی نوبخت، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و برادرزاده سخنگوی دولت تدبیر و امید، با ادای سوگند شهروندی در امریکا هرگونه وابستگی خود به دولت و حکومت ایران را طرد کرده و قسم خورده است در راه منافع امریکا تفنگ به دست بگیرد!
-  برادرزاده سخنگوی دولت، که رشته تحصیلی پدر را در حوزه نفرولوژی یا بیماری‌های مربوط به کلیه ادامه داده است؛ هم‌اکنون در مرکز درمانی دونالد ریگان در لس‌آنجلس امریکا مشغول به کار است.
-  درحالی که حضور مدیران دوتابعیتی و وابسته به غرب، در مناصب مهم کشور باعث خسران‌های جبران‌ناپذیری در کشور شده است باید دید اعطای شهروندی امریکا، به بستگان درجه یک نماینده مجلس در قبال چه خوش خدمتی انجام شده است!

 

 

 نوشتن دیدگاه