پایگاه عدالت خواهاننماینده مردم گرگان در مجلس نهم گفت: تجربه نشان داده که تیم مذاکره‌کننده ایرانی درگرفتن تضمین‌ها ضعیف هستند که نمونه آن را در وضع امروز برجام مشاهده می‌کنیم.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانسیدعلی محمد طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس نهم  با اشاره به اینکه صحت توصیه‌های مقام معظم رهبری در عرصه مذاکرات با اروپا و آمریکا همواره ثابت شده است، گفت:‌ ایشان در ابتدای مذاکرات منجر به برجام می‌فرمودند که من به آمریکایی‌ها اعتماد ندارم و از مذاکره‌کنندگان ایرانی نیز می‌خواستند که آنها نیز اعتماد نداشته باشند.

وی ادامه داد: امروز نیز رهبری می‌گویند که به طرف‌های اروپایی در برجام اعتماد ندارند از این رو تصریح می‌کنند که باید تضمین عینی و عملی از آنها گرفت، اما تجربه نشان داده است که مذاکره‌کنندگان ما در گرفتن این نوع تضمین‌ها ضعیف هستند که نمونه آن را در وضع امروز برجام مشاهده می‌کنیم.

 

اروپا اگر در مواضع خود صادق بود باید در همین چند روز پس از خروج آمریکا از برجام تا شروع مذاکرات با ایران چند اقدام عملی نشان می‌داد تا مشخص شود که آیا حاضر است در مقابل تهدیدات آمریکا بایستد یا نه.

 

طاهری گفت: اگر واقعاً قرار است همانگونه که تیم مذاکره‌کننده ایرانی نتوانست از آمریکا ضمانت بگیرد از اروپا هم نتواند تضمین عینی و عملی بگیرد و فقط چند حرف تحویل مردم بدهد، سرنوشت خروج آمریکا از برجام برای اروپا هم تکرار می‌شود.

وی با ذکر اینکه اروپا هم‌اکنون و پیش از آغاز مذاکرات مواضع ضد و نقیض در قبال تعهدات خود در برجام گرفته است، بیان داشت: اروپا اگر در مواضع خود صادق بود باید در همین چند روز پس از خروج آمریکا از برجام تا شروع مذاکرات با ایران چند اقدام عملی نشان می‌داد تا مشخص شود که آیا حاضر است در مقابل تهدیدات آمریکا بایستد یا نه.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم گفت: این در حالی است که شرکت‌های اروپایی یکی یکی در حال خروج از ایران و لغو قراردادهایشان هستند و این نشان می‌دهد که اروپا قابل اعتماد نیست.

نماینده مردم گرگان در مجلس نهم اظهار داشت: مذاکره‌کنندگان ایرانی باید ببینند که اگر تعهد محکمی از اروپا نمی‌توانند بگیرند تعارف را کنار بگذارند و بیش از این به کشور زیان وارد نکنند چرا که می‌توانند تکیه بر توان داخلی و دور زدن تحریم‌ها بیش از این به کشورهای زیاده طلب باج نداد./ فارس

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه