پایگاه عدالت خواهان"معاون مالی پشتیبانی وعمرانی دادگستری گلستان گفت: راه اندازی طرح ابتکاری شناسه ی واریز برای هر پرونده ، ثبت همه املاک دادگستری در سامانه اموال دستگاه های اجرائی(سادا) و تهیه و تنظیم اسناد بر اساس قوانین و مقررات مالی از علل انتخاب دادگستری استان به عنوان یکی از دستگاه های برتر استان در شفافیت مالی است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حسن ثناگو معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری گلستان افزود: با ثبت املاک دادگستری در این سامانه از دست اندازی به املاک و بناهایی که متعلق به بیت المال است جلوگیری می شود.

به گفته وی، صدور شناسه ی واریز هم علاوه بر ساماندهی پول های واریزی به حساب دادگستری ، دسترسی مردم به حق شان را نیز آسان تر کرده است.

وی ادامه داد: در قالب طرح شناسه ی واریز برای هر پرونده یک « شناسه ی واریز » صادر می شود و  فرد نمی تواند از یک فیش واریزی برای درج در چند پرونده ، استفاده کند.

انتهای پیام/

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه