پایگاه عدالت خواهانرئیس‌کل دادگستری گلستان در جمع قضات کیفری دادگاه‌های کیفری و انقلاب گلستان گفت: تاکید ما بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به معنای آسان گرفتن به مجرمان خطرناک نیست و در جرایم خشن و جرایمی که پای ناموس مردم و امنیت جامعه درمیان است تاکید ما و رویکرد قضات، سختگیرانه است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانقضات کیفری دادگاه‌های کیفری و انقلاب گلستان امروز در گرگان گرد هم آمدند تا ساز و کار‌های قانونی حبس زدایی را بررسی کنند.

هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان در این جلسه با تاکید بر این که از نظر شرعی و قانونی نمی‌توان در رای قاضی دخالت کرد به قضات توصیه کرد: در صدور آرا علاوه بر توجه به مبنای قانونی آن، تاثیر آن بر فرهنگ و افکار عمومی جامعه را نیز درنظر بگیرند.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که تاکید ما بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به معنای آسان گرفتن به مجرمان خطرناک نیست تصریح کرد: در جرایم خشن و جرایمی که پای ناموس مردم و امنیت جامعه در میان است تاکید ما و رویکرد قضات، سختگیرانه است.

هاشمیان افزود: در برخی پرونده‌ها مانند دعاوی خانوادگی و ارث، صدور مجازات زندان نه تنها راهگشا نیست بلکه تجربه نشان داده است در مواردی حتی سبب عمیق‌تر شدن شکاف طرفین پرونده می‌شود.

وی با بیان این که گلستان از استان‌های پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین زندان است گفت: امسال به صورت فصلی از قضاتی که در صدور رای جایگزین زندان پیشرو هستند تجلیل می‌شود.

بازدید ماهانه از زندان، رفتار مناسب با مردم، تلاش برای مصالحه بین طرفین دعوا از دیگر توصیه‌های امروز رئیس کل دادگستری به قضات محاکم کیفری و انقلاب استان بود.

معاونان رئیس کل دادگستری و ۳۵ قاضی محاکم کیفری ۲ و دادگاه انقلاب استان در نشست امروز حضور داشتند.

انتهای پیام

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه