پایگاه عدالت خواهان"این دیدار برای بررسی این طرح و جلب نظر قوه قضائیه برای بررسی و تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در صحن علنی مجلس برگزار می شود.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"تعدادی از طراحان (طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان) فردا با آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار خواهند کرد.

این دیدار برای بررسی این طرح و جلب نظر قوه قضائیه برای بررسی و تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در صحن علنی مجلس برگزار می شود.

قرار است بررسی فوریت و کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

 

 

 

 نوشتن دیدگاه