به گزارش پایگاه عدالت خواهان"

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"  ۱۳اردیبهشت۱۳۹۶ انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر جان ۴۳ معدنچی را گرفت و خانواده‌ها را بی‌سرپرست کرد. در تصاویر زیر معدن زمستان‌یورت را یک سال بعد از انفجار می‌بینید.

 
به گزارش پایگاه عدالت خواهان"
به گزارش پایگاه عدالت خواهان"
به گزارش پایگاه عدالت خواهان"
 
 
 
 
 
 
 
 


نوشتن دیدگاه