مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان نسبت به انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر قطع درختان پارک جنگلی النگدره گرگان واکنش نشان داد.

ابوطالب قزلسفلو صبح امروز پیرامون فیلم منتشره در فضای مجازی مبنی بر قطع درختان پارک جنگلی النگدره در هفته درختکاری اظهار کرد: قطع درختان پارک جنگلی النگدره گرگان در هفته درختکاری یا منابع طبیعی نبوده است.


وی با بیان اینکه شهرداری مسوولیت بهره‌برداری از جنگل‌ها را بر عهده دارد، تصریح کرد: منابع طبیعی به عنوان دستگاه تخصصی برابر قانون نسبت به نشانه گذاری درختانی که آسیب دیدند، دچار بیماری شدند و یا بر اثر باد و طوفان امکان سقوط، شکستن و یا ریشه‌کن شدن آنها وجود دارد، اقدام می‌کند.


مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان افزود: باید فرآیندی طی شود و از سازمان جنگلها و مراتع در تهران باید مجوز بگیریم تا درختان نشانه گذاری شده قطع شوند.
قزلسفلو بیان کرد: درختانی که در پارک جنگلی النگدره گرگان قطع شدند قبل از هفته منابع طبیعی بوده و در آنجا تبدیل و خرد شده است سپس از محل پارک جنگلی خارج شد.فارس

 

 

 

 نوشتن دیدگاه