کمتر از 10 درصد اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان استان گلستان در انتخابات این صندوق شرکت کردند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از راه اترک، انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان در سراسر کشور در طول 6 روز برگزار گردید.

این انتخابات علی رغم تبلیغات خاصی که برای آن صورت گرفت و تمدیدهای چند گانه که حتی این تمدید به خود زمان رای گیری نیز سرایت کرده بود، با استقبال فرهنگیان روبرو نشد.

برای نمونه به استان گلستان اشاره می کنیم.

طبق گزارش سایت صندوق ذخیره فرهنگیان تعداد فرهنگیان استان گلستان تا مهرماه امسال 21780 نفر بوده که از این تعداد 16493 نفر عضو صندوق ذخیره فرهنگیان بودند که 76 درصد از جامعه فرهنگیان این استان را شامل می شود.

اما نتایج آرا به دست آمده که یک انتخابات استانی هم هست، نشان از عدم استقبال فرهنگیان استان گلستان از این انتخابات می دهد.

بر اساس اعلام نتایج اعلام شده، نفر اول استان گلستان در انتخابات تنها 1497 رای به دست می آورد .

sandugh13

sandugh12

این یعنی کمتر از 10 درصد مجموع اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در استان گلستان، آیا می شود به این انتخابات اعتناء کرد؟

چرا فرهنگیان در این انتخابات کمترین توجه را کردند؟

آیا مشخص نشدن اختلاس صورت گرفته در سرمایه فرهنگیان در این صندوق در شرکت فرهنگیان موثر نبوده است؟

آیا کم بودن تعداد اعضای موثر فرهنگیان در این صندوق در توجه فرهنگیان به این انتخابات موثر نبوده است؟

حال باید دید که آیا صندوق ذخیره فرهنگیان این نتایج را که حاصل حضور کمتر از 10 درصدی فرهنگیان استان گلستان هم هست می پذیرد؟

اعلام آرای نفرات اول تا چهارم صندوق ذخیره فرهنگیان گلستان

بر همین اساس، سایت انتخابات صندوق ذخیره بالاخره تعداد آرای کاندیداهای برتر را اعلام کرد.

در استان گلستان نیز افراد زیر با تعداد آرای منتشر شده به ترتیب به عنوان نفرات اول تا چهارم معرفی شدند.

1- محمد علی نوروزی با 1497 رای

2- محمد سقالی با          903 رای

3- سید جواد حسینی بای با 681 رای

4- قربان رایجی با         602 رای

ara1

انتهاي پيام/

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه