دوشنبه ی این هفته رئیس کل دادگستری گلستان به ساختمان محاکم تجدید نظر استان می رود و ضمن سرکشی هفتگی از این محاکم ، حضوری با مردم گفتگو می کند.


به گزارش پایگاه عدالت خواهان"دیدار مردمی رئیس کل دادگستری از 10 صبح دوشنبه هفتم اسفند آغاز می شود و تا ساعت 14  ادامه دارد.
این دیدار علاوه بر دیدار مردمی هفتگی رئیس کل دادگستری در روزهای سه شنبه است
هاشمیان در برنامه ی مدونی که از ابتدای امسال آغاز کرده است هر هفته به یکی از شهرستان های استان می رود تا علاوه بر سرکشی و بررسی مشکلات و نیازهای حوزه های قضایی استان پاسخگوی خواسته های حقوقی و قضایی مردم آن شهرستان نیز باشد.
رئیس کل دادگستری گلستان پیشتر اعلام کرده بود برای سهولت دسترسی مردم به مسئولان قضایی، سامانه ملاقات های مردمی در استان طراحی شده است تا مردم شهرستان ها با مراجعه به این سامانه پیش از مراجعه به مرکز استان وقت ملاقات بگیرند.
به گفته ی وی در این سامانه امکان رصد و پیگیری خواسته های مردم که در دیدار مردمی مطرح کرده اند فراهم شده است.نوشتن دیدگاه