بیست و نهمین گروه همیار زنان سرپرست خانوار بهزیستی گلستان امروز با حضور رئیس گروه مطالعه وتوسعه حمایتهای اجتماعی دفتر توانمندسازی زنان وخانواده کشور آغاز به کار کرد.

غفاری مدیرکل بهزیستی استان گفت: این گروه امروز در ششمین روزاز دهه فجر با شعار انقلاب اسلامی و اقتصادمقاومتی٬تولید ملی و اشتغال کار خود را آغاز کرد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانوی افزود: این گروه همیاری با هدف توانمند سازی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی، با همکاری ۵ نفر از این بانوان در زمینه تهیه و توزیع گیاهان دارویی فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد:هم اکنون ۲۹ گروه همیار زنان سرپرست خانوار در استان فعالیت دارند که این افراد در زمینه‌های شغلی و فنی وحرفه‌ای آموزش دیده اند تا نیاز‌های فردی و گروهی خود را از طریق کوشش‌های جمعی تأمین کنند.

غفاری ادامه داد: ۴ هزار و ۹۲۲ نفر زن سرپرست خانوار دراستان تحت پوشش بهزیستی هستند که ۳ هزارو ۵۲۰ نفراز این بانوان مستمری دریافت می‌کنند و ۴۷۷ نفر نیزپشت نوبت دریافت مستمری هستند.

غفاری به رویکرد اصلی بهزیستی اشاره کرد و گفت:: هدف اصلی این نهاد توانمندسازی این زنان است که درحال حاضر ۱۹۰ نفر ازبانوان سرپرست خانوار دراستان عضو گروه‌های همیار هستند.

 

 

 نوشتن دیدگاه