دکتر مهاجر رییس جهادکشاورزی گلستان آمنه جمشیدی را به عنوان مدیر امور برنامه و بودجه و شهربانو سلطانعلیان را به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی و رفاه این سازمان در گلستان منصوب کرد

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"دکتر مهاجر رییس جهادکشاورزی گلستان آمنه جمشیدی را به عنوان مدیر امور برنامه و بودجه و شهربانو سلطانعلیان را به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی و رفاه این سازمان در گلستان منصوب کرد

دکتر سیدمناف هاشمی در برنامه زنده خبری که بمناسبت دهه مبارک فجر شرکت کرد با تشریح برنامه ها و عملکرد حوزه کاری خود در استان از برنامه های مهم خود در استان استفاده از توان بانوان در مسوولیت های مدیریتی استان اشاره کرد.

دکتر هاشمی از تعدادی از مدیران دستگاه ها بویژه رییس سازمان جهادکشاورزی استان که از توان و ظرفیت بانوان در مسوولیت های مدیریتی استفاده کردند قدردانی کرد

 

 نوشتن دیدگاه