معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: با متخلفانی که با عملکرد نامناسب و اقدامات خلاف، به منابع دولت آسیب وارد کنند، برخورد لازم صورت می‌گیرد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانبه نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، میرمحمد غراوی در جلسه شورای اداری استان گلستان با بیان اینکه تخصیص اعتبارات براساس پیشرفت و کیفیت اجرا پروژه‌ها خواهد بود، اظهار کرد: اعتبارات پروژه‌های عمرانی براساس میزان پیشرفت و کیفیت اجرای آنها تخصیص داده می‌شود.
وی تصریح کرد: شورای فنی استان و کارگروه های ذیل آن از طریق برگزاری جلسات مستمر نظارت و بررسی‌های لازم  بر پروژه‌های استان خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با تاکید بر برنامه محوری در حوزه عمرانی خاطرنشان کرد: لازم است شاخص‌های توسعه عمرانی استان در زمینه‌های مختلف تدوین و با استانداردهای موجود قیاس شود و مشکلات و کمبودها مرتفع شود.
غراوی افزود: تمامی نهادها موظف هستند در موضوع پروژه های عمرانی براساس نظام فنی اجرایی عمل کرده و در واگذاری پروژه‌ها اصل قانون‌مندی و رقابت را در نظر بگیرند.
غراوی تاکید کرد: با متخلفانی که با عملکرد نامناسب و اقدامات خلاف، به منابع دولت آسیب وارد کنند، برخورد لازم صورت می‌گیردفارسنوشتن دیدگاه