رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سرکشی های خود امروز به حوزه ی قضایی آق قلا رفت و علاوه بر نشست با کارکنان این حوزه ی قضایی از دادگستری ، دادسرا و شورای حل اختلاف این شهرستان نیز بازدید کرد .

 

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"هادی هاشمیان در نشست با کارکنان حوزه قضایی آق قلا ساماندهی پرونده های مسن را یکی از دغدغه های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت : پرونده هایی که روند رسیدگی به آن ها از دو سال بیشتر طول کشیده است باید روی میز قضات قرار بگیرد تا زودتر تعیین تکلیف شوند .