سال گذشته نیز الینا دختر ۶ساله گلستانی با خطای پزشکی، پس از جراحی لوزه و رفتن درکمای مغزی جان خود را از دست داد.
به گزارش پایگاه عدالت خواهانعباس بدخشان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: حدود ده روز پیش خانواده دختر بچه ۸ ساله‌ای کودک خود را به دلیل عفونت شدید به بیمارستان علی آباد کتول بردند که دو داروی شبیه به هم باعث شده که پرستار برای تزریق آن به بیمار دچار اشتباه شود و کودک به حالت کما به بیمارستان طالقانی گرگان منتقل شد.
وی افزود: سولفات منیزیم همان روز‌های نخست از بدن بیمار خارج شد، سی‎تی‎اسکن و ام‎ ار‎آی بر روی کودک انجام گرفت و اکنون تقریبا حدود ۷ روز این کودک تحت نظر متخصصان در بیمارستان طالقانی قرار دارد.
 
بدخشان گفت : سطح هوشیاری وی پایین است، ولی تنفس خودبخودی دارد، ولی هنوز مرحله خطر رد نشده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: پرونده تخلف در حوزه نظارت در حال پیگیری است وما بعنوان مدعی العموم پرونده را تشکیل وبه مراجع مربوطه ارائه خواهیم داد.
 
سال گذشته نیز الینا دختر ۶ساله گلستانی با خطای پزشکی، پس از جراحی لوزه و رفتن درکمای مغزی جان خود را از دست داد.
 
 
 


نوشتن دیدگاه