استاندار گلستان با تاکید اهمیت نان به عنوان قوت قالب مردم، گفت: باید نظارت ها در حوزه آرد و نان دقیق باشد و توجه داشته باشیم که به دور از نگاه انفرادی و انتفاعی منافع عمومی را در نظر بگیریم.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سیدمناف هاشمی در جلسه شورای آرد و نان و گندم استان، اظهارکرد: مسئله نان مسئله ای حاکمیتی است و دولت با نگاه عدالت محورانه به این حوزه توجه دارد.

وی با اشاره به موضوع صدور مجوز برای نانوایان آزادپز، یادآور شد: درخواست هایی برای صدور مجوز نانوایی های جدید مطرح شد که با توجه به داده های آماری ارائه شده در جلسه آتی پیرامون آن تصمیم گیری خواهد شد.

وی افزود: نیاز است گروهی متشکل از نماینده فرمانداران، دبیرخانه کارگروه و اتحادیه خبازان آمار دقیقی از وضعیت نان و نانوایی ها در تک تک شهرستان ها ارائه کنند تا بتوان بر اساس آن تصمیم گیری لازم در جهت صدور یا عدم صدور مجوز برای نانوایی ها صورت گیرد.

استاندار گلستان مسئله سهیمه گندم کارخانجات آرد را موضوعی پراهمیت دانست و افزود: با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه پیرامون سهمیه گندم کارخانه های آرد در جلسه آتی کارگروه بر اساس مستندات و آمارهای دقیق تصمیم گیری خواهد شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: شعار دولت مبارزه با رانت و فساد در تمامی حوزه هاست و باید تلاش کنیم تمامی تصمیمات را در زمینه مدیریتی به اطلاع مردم برسانیم.

لازم به ذکر است؛ 2274 نانوایی در سطح استان چه به صورت دولتی و چه به صورت آزادپز نان مردم استان را تامین می کنند و در حال حاضر به ازای هر 820 نفر یک نانوایی در استان به فعالیت می پردازد.

انتهای پیام/

 

 نوشتن دیدگاه