با حکم سید جواد قدس علوی مدیرکل شیلات استان گلستان خانم سکینه اسمی در سایه ی سکوت خبری به سمت سرپرست روابط عمومی و امور شهرستانهای شیلات استان گلستان منصوب شده است.

 به گزارش پایگاه عدالت خواهاندر همین رابطه یکی از دست اندرکاران معاونت توسعه ی منابع شیلات استان گلستان ضمن تائید این خبر افزود: بالاترین پست سازمانی این خانم پیش از این انتصاب کارشناسی بوده و او کارشناس حضور و غیاب امور اداری بوده ولی متاسفانه با وجود بسیاری از گزینه های باسابقه شیلاتی و ایثارگران معزز طی تصمیم سید جواد قدس علوی بعنوان سرپرست روابط عمومی و امور شهرستانهای شیلات گلستان منصوب گردید.که جای تعجب برای بخش عظیمی از صاحبنظران شیلاتی دارد.


گفتنیست پیش از وی امیر بهادران سرپرست روابط عمومی و امور شهرستانهای شیلات گلستان بوده و قبل از بهادران نیز چهره هایی با سابقه و متخصص مانند سید ولی الله صالحی میر،قمصری و جعفر رحیم زاده بر مسند ریاست روابط عمومی و امور شهرستانهای شیلات گلستان قرار داشتند.
انتهای خبر

 

 

 

 نوشتن دیدگاه