اما آنچه را رئیس جمهور گفت: «پیامبر گفته باشد از جانب من است و بعد کسی بگوید من قبول ندارم و انتقاد کند» چیزی یک بیش از یک توهّم و خیال پردازی نیست و اگر هم در جایی کسی چنین اتفاقی افتاده باشد قطعا سوال کننده از مؤمنین نبود.....

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"آیت الله سید حبیب‌ الله قدمی با ارسال یاداشتی به این پایگاه نوشت:

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیمِ
آقای روحانی (رئیس جمهور) اخیرا گفت: «وقتی پیغمبر یک صحبتی می کرد طرف بلند میشد روبروی پیغمبر و میگفت" أَ مِنَ اللهِ أ مِنک" یعنی: این حرف را که میزنی نظر خودته یا خدا به تو وحی کرده؟ اگر میگفت از طرف خدا است، قبول می‌کرد و اگر می‌گفت از طرف من است، انتقاد می‌کرد و میگفت من قبول ندارم».

آنچه در کتب معتبر روائی و تفسیری و تاریخی در مورد پرسش از رسول خدا به عبارت "أَ مِن الله ..." آمده است سه مورد:
مورد اول: پیامبر اکرم (ص) به مسلمانان امر فرموده بودند که به حضرت علی (ع) به اسم أمیر المؤمنین سلام کنند که دو نفر از صحابه پرسیدند: «أَ مِنَ اللهِ و رسولِهِ؟ قال نعم» یعنی: این فرمان از جانب خدا و از جانب رسول خدا است؟ فرمود: بله (کتاب سلیم به قیس /897)


مورد دوم: در مورد نصب حضرت علی (ع) به جانشینی در غدیر خم نیز بعضی آمدند و همان سوال را پرسیدند (أَ مِنَ اللهِ و رسولِهِ؟ قال نعم) و همان پاسخ را گرفتند. (تقسیر قمی جلد1 ص 389 و جلد2 ص334). ولی در نقلی دیگر آمده است که آنها پرسیدند: «أَ مِنَ اللَّهِ أَمْ مِنْ رَسُولِهِ؟!» پیامبر (ص) پاسخ دادند: «مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ» یعنی از جنب خدا و از جانب من است (المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، ص: 584).


مورد سوم: ابی بصیر می‌گوید نزد امام باقر (ع) نشسته بودم مردی در مورد ولایت حضرت علی (ع) سخن گفت و پرسید «أَ مِنَ‏ اللَّهِ‏ أَوْ مِنْ رَسُولِهِ» امام (ع) خشمگین شد و گفت: «وَيْحَكَ» پیامبر (ص) بیشتر از هر کسی از خدا می‌ترسید از اینکه چیزی بگوید که خدا به آن امر نکرده باشد... (الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 290 / باب ما نص الله عز و جل و رسوله على الأئمة ع واحدا فواحدا ..... ص : 286).

اما آنچه را رئیس جمهور گفت: «پیامبر گفته باشد از جانب من است و بعد کسی بگوید من قبول ندارم و انتقاد کند» چیزی یک بیش از یک توهّم و خیال پردازی نیست و اگر هم در جایی کسی چنین اتفاقی افتاده باشد قطعا سوال کننده از مؤمنین نبود بلکه از منافقان بود یعنی هرگز این سوال از طرف حضرت علی (ع) و سلمان و ... نبود چون آنها به خوبی می‌دانستند که خدای حکیم در سورۀ حشر فرموده است: «آنچه را که رسول خدا فرمان داده است بگیرید و آنچه را که نهی کرده است ترک کنید».


بنابراین سخن از نقد پیامبر و معصومین (ع) نشانۀی بی تقوایی است و اینگونه سخن گفتن یک نوع لجن پراکنی است و در صورتی که ریاست جمهوری از گفته‌هایش توبه کند مؤمنان باید راه خود را از او جدا کنند نسبت به گفته‌ایش برائت بجویند تا در معصیتش شریک نشوند.

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه