هستند مسئولینی که در راستای انتصاب مدیران جهت پست های حساس  به اندازه یک کیلو گوجه و بادمجان ارزش قائل نمی شوند

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان" نشست استاندار جدید گلستان با مدیران مسئول و اهالی رسانه استان هفته گذشته برگزار شد در حالی که باز هم اقدامات گزینشی مدیر روابط عمومی و برگزار کنندگان این مراسم توی ذوق اهالی رسانه ها زد .
انتظار این بود که سید مناف هاشمی با فراغ بال پذیرای همه رسانه ها از هر جناحی باشد تا بتواند نظارت خود بر استان را اشرافیت ببخشد نه اینکه صرفا این جلسه نمایشی برای این باشد که بگوید من با اصحاب رسانه هم نشستی داشته ام.
اینجانب در اولین نشست خبری دکتر صادقلو استاندار پیشین با انتقاد از ایشان در برخی انتصابات گفتم که آقای استاندار شما برای خرید یک کیلو  گوجه یا بادمجان در بازار کلی وقت می گذارید تا بهترین ها را  سوا کنید  اما برای بررسی سوابق بعضی از مسئولین که سابقه محکومیت اخلاقی دارند به اندازه خرید یک کیلو گوجه و بادمجان وقت نگذاشتید .
بعد از این انتقاد بود که دیگر ما را به جلسات استانداری دعوت نکردند در حالیکه شعار ازادی بیان و زنده باد مخالف من می دهند .
جا داشت که سید مناف هاشمی  هم در نشست صمیمی خود حتی با منتقدین دیدار می کردید تا از نزدیک فضای استان برای شما روشن می شد .
 ما می توانیم اسناد بسیاری از ناکارآمدی های استان و وضعیت مدیران و بزهکاری هایی که در عرصه مدیریتی وجود دارد در اختیار شما قرار دهیم تا با دید بازتری تصمیم گیری نمایید تا خدای ناکرده دو روز دیگر پشیمان نشوید . 

                        جانباز محمد خادملو

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه