:نباید از تخلفات اداری سایر مسئولان شیلات گلستان نظیر اشرفی غافل شد و همه ی تخلفات موجود در شیلات را منحصر در تخلفات یک الی دو نفر از مسئولان دانست!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در همین رابطه محمد رضا اشرفی معاون مدیرکل شیلات گلستان طی اقدامی متقابل یکی از بستگان طبرسا مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان را با مدرک غیر مرتبط مدیریت بازرگانی بعنوان کارشناس آموزش جذب کرده  و از طرفی و در مقابل برادرش را در امور مالیاتی سرکار برده است این رابطه تا حدی عمیق بوده که برادر محمد رضا اشرفی در حال حاضر مسئول دفتر آقای طبرسا می باشد!؟

همچنین این منبع خاطر نشان کرد:اشرفی در هیئت تخلفات اداری سازمان جهاد پرونده ایی نیز داشته است.
این منبع گفت:نباید از تخلفات اداری سایر مسئولان شیلات گلستان نظیر اشرفی غافل شد و همه ی تخلفات موجود در شیلات را منحصر در تخلفات یک الی دو نفر از مسئولان دانست!!! این منبع گفت: امور اداری و ذی حسابی و بودجه مستقیما زیر نظر اشرفی هستند!!!و از طرفی علی نصرتی رئیس متخلف اداره ی فنی و عمرانی در شیلات جزو باند اشرفی شناخته می شود!
امیدواریم مسئولین نظارتی با دقت به ریز مسائل توجه کنند تا به اینگونه افراد جهت پست و مقام اعتمادی نکنند.


انتهای خبر

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه