گفتنیست هاشم مهیمنی و امیر بهادران از افرادی بوده که نقش موثری در حمایت از سران فتنه داشته و از اصلاح طلبان افراطی اصلاح طلب بشمار می روند.
حال افکار عمومی خواستار این هستند بدانند هاشم مهیمنی چه پست و جایگاهی در دولت دارد که بخواهد با مشایعت مدیرکل شیلات و بهره مندی از امکانات دولتی از سایت میگوی گمیشان بازدید بعمل بیاورد؟!

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در روز پنجشنبه مورخه ی۹۶/۷/۲۷ جلسه ی کمیته ی اشتغال استانداری در استانداری گلستان و با ریاست استاندار جدید گلستان برگزار شد.در این جلسه بنا بوده مدیران کل استان و مسئولین استانی ضمن ارائه ی عملکرد خود در خصوص اشتغال استان در این زمینه به تبادل نظر و ارائه ی راهکار بپردازند.

در این خصوص لازم است به یکی از حواشی جالب و البته تاسف بار پیرامون این جلسه اشاره نمائیم که توسط اعلام یکی از روسای اداره کل شیلات گلستان که خواست نامش فاش نشود به این پایگاه خبری گزارش شده است.
این حاشیه عدم حضور سید جواد قدس علوی مدیرکل شیلات گلستان بود که ترجیح داد بجای اجابت دعوت استاندار جدید استان و شرکت موثر در این جلسه آن روز را صرف تعاملات سیاسی با رفقا و روسای معنوی خویش نماید.
در همین رابطه قدس علوی بهمراه هاشم مهیمنی استاندار اسبق گلستان و امیر بهادران رئیس امور اداری شیلات استان در ساعت اداری و با وسیله ی نقلیه ی اداری به محل مجتمع میگوی گمیشان رهسپار می شوند!
گفتنیست هاشم مهیمنی و امیر بهادران از افرادی بوده که نقش موثری در حمایت از سران فتنه داشته و از اصلاح طلبان افراطی اصلاح طلب بشمار می روند.
حال افکار عمومی خواستار این هستند بدانند هاشم مهیمنی چه پست و جایگاهی در دولت دارد که بخواهد با مشایعت مدیرکل شیلات و بهره مندی از امکانات دولتی از سایت میگوی گمیشان بازدید بعمل بیاورد؟!
هاشم مهیمنی که در قرارداد ننگین اسکله ی بندر ترکمن نشان داده شم خوبی در دست اندازی در بیت المال و لابی گری در زمینه های اقتصادی دارد؟!

آیا چنین فردی با اغراض اقتصادی با مشایعت مدیرکل شیلات گلستان عازم مجتمع میگوی گمیشان شده است!؟

آیا می توان اهمیت جلسه ی رسمی کمیته ی اشتغال استانداری را با مشایعت استاندار معلوم الحال سابق برابر دانست آنهم در شرایطی که استاندار جدید با انگیزه ی سامان امور اقتصادی و اشتغال استان مدیران دستگاهها را فرا خوانده است؟!
آیا قدس علوی که در زمان تصدی اش حدود۴۰نیروی کارگری را از مراکز تکثیر و پرورش شیلات در سطح استان اخراج کرده نباید در جهت بهبود وضعیت اشتغال استان حداقل در این جلسه حاضر می شد؟!
آیا عملکرد نامطلوب وی بلحاظ آمار اشتغال و اخراج کارگران بومی مناطق جای پاسخی برای وی نزد استاندار جدید در کمیته ی اشتغال باقی می گذاشته تا وی بخواهد با دستی پر در این جلسه شرکت نماید؟!
در این خصوص لازم است تصریح گردد که مسئله ی اشتغال بعنوان اصلی ترین مسئله ی استان که رابطه ای مستقیم با امنیت استان دارد باید بویژه در شهرهای ساحلی و شیلاتی استان بشدت مورد ملاحظه قرار گیرد و فدای هیچ سیاست بازی ای نگردد انهم در شرایطی که وضعیت اشتغال نیروهای بومی ترکمن در مناطق مستعد شیلاتی بشدت نگران کننده و قابل پیگیری می باشد.


انتهای خبر

 

 

 

 

 

 

 
 
 


نوشتن دیدگاه