عدم اجرای چندباره ی تعهدات این شرکت باعث شد تا سازمان بازرسی استان نسبت به این مسئله به طور جدی ورود کند و فعالیت های عمرانی و البته لاکپشتی!این شرکت را متوقف نماید.شرکتی که در حال حاضر پروانه ی تاسیس و انجام فعالیت آن هم اعتبارش به اتمام رسیده است!

 

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"شرکت مامسا (مروارید سفید آشوراده)به دلیل عدم انجام تعهدات در امر ساخت و ساز مزارع تخصیصی در لاین ۲فاز اول مجتمع میگوی گمیشان خسارات زیادی را به بیت المال وارد کرده بود تا جایی که رسانه ها و بسیاری از صاحب‌نظران شیلاتی و هم چنین مسئولین نظارتی نسبت به این عدم اجرای تعهدات واکنش هایی را نشان داده بودند لکن هیچگونه اقدام عملی توسط اداره کل شیلات استان گلستان و سازمان شیلات ایران به منظور خلا ید اراضی صورت نگرفت.همینطور سازمان جهاد استان گلستان و امور اراضی نیز اقدام عملی موثری را جهت آزاد سازی این اراضی ارزشمند از این شرکت صورت ندادند همه ی این رفتارهای نرم و معتدل این دستگاهها باعث شد که نهایتا هیئت نظارت در مورد این شرکت وارد شود و مدتی را جهت انجام تعهدات این شرکت برای آنها در نظر بگیرد.اما باز هم تعهدات توسط این شرکت انجام نمی شود تا همچنان این اراضی ارزشمند و مستعد اشتغال زایی بلا استفاده باقی بماند.این عدم اجرای چندباره ی تعهدات این شرکت باعث شد تا سازمان بازرسی استان نسبت به این مسئله به طور جدی ورود کند و فعالیت های عمرانی و البته لاکپشتی!این شرکت را متوقف نماید.شرکتی که در حال حاضر پروانه ی تاسیس و انجام فعالیت آن هم اعتبارش به اتمام رسیده است!بدون اعتنا به حکم سازمان بازرسی مبنی بر توقف فعالیت و بدون اعتنا به پروانه ی تمدید نشده در حال حاضر نیز فعالیت های عمرانی خود را ادامه می دهد تا خلا ید از آن شرکت که چندین سال با عملیات ل اکپشتی این اراضی وسیع را معطل نگه داشته صورت نگیرد.به عقیده ی کارشناسان و مطلعین از روند فعالیت این شرکت فعالیت های جدید بدون مجوز و ناگهانی این شرکت در این مقطع که طبق نظر سازمان بازرسی فعالیت هایش متوقف شده جز دست و پا زدن برای تملک این اراضی معنای دیگری نمی دهد مضافا اینکه اقدام عمرانی در منابع ملی مستلزم صدور و یا تمدید پروانه می باشد که این موضوع نیز انجام نشده و این فعالیت بدون مجوز و بدون توجه توقف فعالیت ها از مصادیق بارز تصرف عدوانی در املاک دولتی و منابع طبیعی می باشد.هم چنین بلحاظ عدم توجه به دستور قانونی سازمان بازرسی محل برخورد کیفری با عوامل این شرکت و مسئولین شیلات گلستان و مختار مهاجر رئیس سازمان جهاد استان و امور اراضی استان می باشد.گفتنیست شرکت مامسا توسط اصفهانی ها اداره می شود که بلحاظ سیاسی و منطقه ای وابستگی به وزیر جهاد حجتی و همه ی کاره ی وزیر آقای فتاح الجنان دارد و از جایی که فتاح الجنان در انتصاب سید جواد قدس علوی مدیرکل فعلی شیلات گلستان نقش مهمی داشته است پاره ای از تعارفات و بده بستانها!مانع از برخورد قاطع و عملی مدیرکل شیلات و سایر مسئولین سازمان جهاد و امور اراضی در خلا ید اراضی مزبور از این شرکت شده است.

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه