پیکر پاک سرباز شهید مهدی کلته که در درگیری با اشرار در منطقه چالدران استان آذربایجان غربی به شهادت رسیده بود درروی دستان مردم قدر شناس گمشان به خاک سپرده شد

پیکر پاک سرباز شهید مهدی کلته که در درگیری با اشرار در منطقه چالدران استان آذربایجان غربی به شهادت رسیده بود درروی دستان مردم قدر شناس گمشان به خاک سپرده شد.

ببه گزارش پایگاه عدالت خواهان"ه نقل از ساحل گمیشان ، مردم شهرستان گمیشان با حضور پرشور خود در مراسم تشییع سرباز شهید مهدی کلته اارادت خود را بار دیگر به ساحت مقد شهدا اعلام کردند و به دنیا نشان دادند اگر امروز شهید کلته در میانشان نیست صدها فدایی دیگر آماده اند تا با همه وجود از خاک خود دفاع کنند.

q1

q3

 

q4

q5

q6

q8

q9

q10

q11

q12

q13

q14

q15

q16

q17

q18q2

 

 

 

 

 

انتهای پیام/

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه