آیین اختتامیه نخستین اجلاسیه ملی چهار هزار شهید گلستان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان در شهرستان گرگان آغاز شد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهاننخستین اجلاسیه ملی چهار هزار شهید گلستان با حضور علی لاریجانی رئییس مجلس شورای اسلامی در محل دایمی نمایشگاه بینالمللی گلستان آغاز شد.

استان گلستان 42 هزار و 240 رزمنده دارد که از این تعداد 4 هزار نفر شهید شدند، 13 هزار و 129 جانباز و یکهزار و 171 نفر آزاده هستند.

تاکنون 445 برگ سند از 4 هزار شهید استان گلستان تهیه شده است که این اسناد بستری برای اقدام و عمل فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت خواهد بود.

55 هزار قطعه عکس از شهدای استان در راستای اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان جمعآوری شده است و یکهزار و 100 ساعت فایل صوتی، 2 هزار و یک ساعت فایل تصویری و یکهزار ساعت فیلم از شهدای استان در مناطق مختلف عملیاتی در این مدت جمعآوری شده است.

منابع کاملی از شهدای استان گلستان در این راستا تهییه شده و 117 کتاب در این حوزه تالیف شد که این کتب در حوزه تاریخ مستند دفاع مقدس، شعر، رمان، خاطره، داستان و مقالاتی در حوزه ایثار و شهادت به مناسبتهای مختلف و توسط اقشار مختلف تهیه شده است.

از تعداد 4 هزار شهید استان گلستان، فرهنگ اعلام بالغ بر 2 هزار شهید چاپ شده است که کار بیش از 50 درصد شهدا در فرهنگ اعلام به اتمام رسیده استنوشتن دیدگاه