فرماندار مراوه تپه از تعویق چندباره افتتاح ساختمان فرمانداری شهرستان به خاطر ضعف پیمانکار خبر داد.

به گزارش گلستان ما، اسماعیل تاجی قره جه در همین خصوص به خبرنگار راه اترک گفت: بارها گفته ام که مشکل استان گلستان نداشتن پیمانکار قوی است و پیمانکاران گلستان سرمایه اولیه مناسب ندارند و بیشتر پیمانکاران استان همیشه منتظر دولت می مانند و همین امر جلوی سرعت کارهای عمرانی را می گیرد.

تاجی قره جه ادامه داد: پروژه ساختمان فرمانداری نیز متاسفانه اسیر ضعف مالی پیمانکار است و علی رغم تمام شدن بیشتر قسمتهای ساختمان، برخی جزئیات باقی مانده آن که بر عهده پیمانکار است، موجب شده که افتتاح ساختمان فرمانداری باز هم به تعویق بیافتد.

قرار بود که ساختمان فرمانداری در اردیبهشت ماه و قبل از انتخابات افتتاح شود که متاسفانه هنوز این امر اتفاق نیافتاده است.

انتهای پیام//

 

 

 

 نوشتن دیدگاه