پیشتر خبری با عنوان واگذاری زمین منابع طبیعی توسط شهرداری علی آباد به یکی از حامیان نمایندگان مجلس در این پایگاه خبری منتشر گردید.


به گزارش پایگاه عدالت خواهاندر همین رابطه آن فرد(آقای کاظم شکی)طی ارتباط با مدیریت این پایگاه خبری مواردی جالب را در پاسخ به آن خبر مطرح کرد که بر اساس رعایت اصل صداقت و شفافیت و حق پاسخگویی برای ایشان بشرح ذیل منتشر می گردد:


کاظم شکی در خصوص واگذاری اراضی مربوطه ضمن ارسال مدارک و تصاویری گفت:
این واگذاری با منابع طبیعی  و شورای شهر علی آباد صورت گرفته است.
وی در بخش دیگری عنوان کرد:در تاریخ۱۳/۴/۱۳۹۶منابع طبیعی برای توقف ساخت و ساز نامه ای را از دادستان محترم گرفته بود که نهایتا در تاریخ۱۳۹۶/۵/۱۷دادیار محترم شعبه ی دوم دادسرای عمومی و انقلاب علی آباد نسبت به صدور دستور رفع توقیف اقدام نمود.و با توجه به این دستور ساخت و ساز ما کاملا قانونی می باشد.


شکی عنوان کرد:من خود جزو حافظان محیط زیست  و عضو فعال ستاد مردمی بازگشت سرچشمه های زرین گل هستم و دلسوز محیط زیست و منابع طبیعی،در محل ساخت و ساز ما حتی یک شاخه هم شکسته نشده چه رسد به تخریب منابع طبیعی...


وی در ادامه گفت:قزلسفلو(مدیرکل منابع طبیعی)در پی این است تا این پروژه به نام من انجام نشود چون منفعتش در طرح های هتل های ۵طبقه ای است که در کنار طرح تلکابین آقای خواجه در دست اقدام است.طرحی که آقای خواجه در آن مشاور منابع طبیعی و شهرداری و سرمایه گذاران شرکت می باشد.


در حال حاضر بدلیل لجاجت های منابع طبیعی هیچ تسهیلاتی به طرح من تعلق نمی گیرد و این رفتار منابع طبیعی مطابق انصاف نیست.
وی همچنین با ارسال تصویر فیلم و ساختمانهایی بزرگ در مناطق جنگلی گفت:این تصاویر مربوط به ساختمانی است که درست داخل جنگل است(در جاده ی برگشت از کبودوال)ساختمانی که درختان رو برای ساخت آن قطع کردند!؟

شکی گفت:در کتابچه ی منابع طبیعی در همین مکان رستوران گنجانده شده و باید تا حالا رستوران ساخته می شد که طرح آن هم مربوط به سال۸۶بوده است و الان منابع طبیعی می تواند با توجه به گذشت۱۰سال و آینده نگری برای۱۰سال دیگر این رستوران را به صورت۲طبقه در طرح بگنجاند اما لجاجت می کند و موافقت نمی کند!
شما بروید و ببینید مگر در نهارخوران گرگان و زیارت کم از این ساختمان ها زدند!!!؟


این ساختمان ها کنار جاده و توی جنگل روی تپه ساخته شده و کلی درخت هم در آنجا قطع شده آیا آنجا منابع طبیعی نبوده است؟!!!
در این مکان چرا خود سازمان منابع طبیعی می تواند با این وسعت برای خود ساخت و ساز کند اما مکان متعلق به رستوران من که حتی یک شاخه هم در آنجا قطع نشده تخریب منابع ملی حساب می شود؟!


شکی گفت:در طرح تلکابین دو تا هتل دیده شده آنهم۵طبقه(در منطقه ی کبودوال)و طرح های دیگری مثل همین ها که آقای خواجه مشاور طرف های این طرح ها بوده و دارد برای آنها طراحی می کند(شهرداری،منابع طبیعی و شرکت میثاق یاران کتول)

منبع موثق   با ارسال تصویری اظهار کرد :این ساختمانی هست که در جنگل و حاشیه ی رودخانه در دو طبقه ساخته شده و احدی هم نگفت چرا دو طبقه ساخته شده است؟!اما حالا برای ساخت رستوران دو طبقه ی شکی اینگونه گیر می دهند.

انتهای پیام

 

ساختمان میراث فرهنگی

 

 

ساختمان دو طبقه در قلب جنگل کبودوال جنب رودخانه ناهمگون با طبیعت ورودی به سمت ابشار

 

  کبودوال  ساخت ساختمان در جنگل

 

                                  

 

 

 



نوشتن دیدگاه