در جامعه امروز ترکمن ، زنان دیگر خود را در قید و بندهای نادرست گذشته نمی دانند و رو به جلو حرکت می کند، تحصیل می کنند و برای زندگی مشترک خود اهدافی والا دارند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهاناز تاریخ پیدایش انسان تا به امروز زن در تمامی اقوام و ادیان از جایگاه خاصی برخوردار بوده است به طوری که الهه ها و اساطیری از زن در طول تاریخ به چشم می خورد . در دوران حیات اولیه بشر زن وظیفه ای جز مراقبت از کودکان و جمع آوری غذا یارسیدگی به حیوانات نداشت.

در طول شش هزار سال گذشته که جوامع بشری به جوامع پدر سالار تبدیل شده اند ، همواره زنان مورد سرکوب ، شکنجه ، زندان و ... بوده است ، شاید بی رحم ترین مراسمی که برای زنان اجرا می شده رسم « ساتی » در هندوستان باشد که علیرغم ممنوعیت آن در سده های قبل شواهد نشان میدهد تا قرن نوزدهم پابرجا بوده است و در حاضر کشورهایی را می توان یافت که برای زنان حق رای قائل نیستند یا حق رانندگی را از زنان می گیرند.

در ترکمن صحرا چون در دهه های گذشته جامعه پدر سالار بوده و جامعه پذیری بر مبنای جنسیت مذکر یا مرد صورت می گرفت ، زنان ترکمن در بیسوادی و ضعف فرهنگی به سر می بردند. در این برهه ، ازدواج و تشکیل زندگی مشترک صرفا برای رفع تکلیف اجتماعی انجام می شد و جایگاه اجتماعی برای زنان ترکمن ترسیم نشده بود.

ولیکن در جامعه امروز ترکمن ، زنان دیگر خود را در قید و بندهای نادرست گذشته نمی دانند و رو به جلو حرکت می کند، تحصیل می کنند و برای زندگی مشترک خود اهدافی والا دارند.

امروز زنان ترکمن با حفظ عزت و نجابت خود در فعالیت های مدنی شرکت می کنند و پابه پای مردان به فعالیت اقتصادی و اجتماعي می پردازند . آنها خود را کاندیدای انتخابات می کنند و خوشبختانه این مساله در حال پذیرش عمومی است.

اما علیرغم این پیشرفت ها هنوز هم در برخی از موارد اگر سن دختران ما به حد مشخصی رسید و بین رشته خوب دانشگاهی و شوهر باید یکی را انتخاب کند بیشک در اکثر مواقع گزینه ازدواج را بر وی تحمیل می کنند!

با تمام این تفاسیر زن ترکمن به شدت به شوهر خود وفادار است و به راحتی در مسیر جدایی از شوهر و فرزندان خود گام بر نمی دارد.

متاسفانه در عصر حاضر گاها در برخی وبلاگ ها و سایت ها حتی وبلاگ نویسانی در ترکمن صحرا تصاویری از دختران و زنان ترکمن ، صرفا جهت تبلیغ و زیبایی سایت خود به کار می برند که جای بسیار تاسف دارد چرا این گونه ایم ؟ آیا می خواهیم زیبایی نوامیس خود را به رخ دیگران بکشیم؟

اینجا اروپا نیست اینجا ترکمن صحراست !!!

اینجا علی رغم تغییرات ایجاد شده هنوز هم رنگ و بوی اصالت را می دهد .

هر از گاهي گل هایی در ترکمن صحرا می رویند که گاهی اوقات پژوهشگران با دید سطحی و اولیه و با توجه به پیش زمینه های قبلی ذهن خود به آن مي پردازند و زنان ترکمن را چنان بی اراده معرفی می کنند که حتی در اجتماع فعالان ترکمن نیز بدان گونه به آن توجه نمی گردد.

براستی چه باید کرد ؟

چرا عقایدی چون عدم اشتغال زنان ، عدم تحصیل ، عدم کاندیداتوری آنان برای سیاست به چشم می خورد ؟ چرا رسانه های گروهی ما ضعف ها و کاستی های زنان را بیان نمی کنند؟

در اصل 21 قانون اساسی به صراحت به حقوق زنان اشاره شده است جایی که قانون خود را موظف به حمایت از زن در حدود قانون و دین می داند ، چرا مسئله زنان در ترکمن صحرا کمتر مورد توجه رسانه های ترکمن است ؟

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه