معاون،علمی،فرهنگی واجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور دربیمارستان آل جلیل آق قلا از نحوه اجرای طرح استقرار نظام الکترونیک ارجاع سلامت بازدید کرد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سعید نمکی دراین بازدید که با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان و جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه صورت گرفت ، با اشاره به ارایه خدمات بهداشتی درمانی در کشور گفت : مدرن کردن سیستم بهداشت ودرمان جهت دسترسی آسان به درمان سرپایی و همچنین ایجاد رغبت دربیماران برای استفاده از این خدمات را دوهدف اصلی نظام سلامت در کشور می باشد.

وی گفت : با ارایه گزارشی که مسئولین اجرای طرح استقرارنظام ارجاع در استان به اینجانب داده اند از اجرای این کار زیبا و بزرگ تقدیر و تشکرمی کنم و دست یکایک مدیران را می فشارم .

دکتر محمدرضا هنرور نیز ضمن ارایه گزارشی از نظام ارجاع در استان گفت: این طرح در 3 شهرستان آق قلا، علی اباد و بندرترکمن به صورت پایلوت اجرا شده است که هدف آن ایجاد شفافیت در ارایه خدمات بهداشتی درمانی و مدیریت یکپارچه ان است .

گفتنی است دکتر سعید نمکی همچنین ضمن حضور درمراکز بهداشتی درمانی ومراکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی و5 آذر گرگان از نزدیک درجریان روند ارایه خدمات درمانی به بیماران قرارگرفت .


 

نوشتن دیدگاهنوشتن دیدگاه