مدیر اهل سنت حوزه علمیه عرفانی آق قلا گفت : ترامپ با این سخنان دیوانگی خودش را اظهار نموده است. جمهوری اسلامی پیرو مقام معظم رهبری بوده و اگر ایشان لحظه ای اشاره کنند کل وجودمان را فدا خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از راه اسپی دژ، حاج عبدالرزاق آخوند رهبر مدیر اهل سنت حوزه علمیه عرفانی شهرستان آق قلا در پی سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت : ترامپ یک فرد دیوانه و به دور از دین ، حقیقت و اسلام است نظام جمهوری اسلامی مرید ولایت و رهبری هست که با یاوه گویی های آمریکا کنار نمی آید.

وی افزود : ترامپ با این سخنان دیوانگی خودش را اظهار نموده که خود نشان از یاوه گویی های آمریکای جنایتکار دارد. الحمدالله جمهوری اسلامی پیرو مقام معظم رهبری بوده و خواهند بود و اگر ایشان لحظه ای اشاره کنند کل وجودمان را فدا خواهیم کرد.

مدیر اهل سنت حوزه علمیه عرفانی آق قلا ادامه داد : این حرف های ترامپ همان آیه خداوند که عداوت و دشمنی این کفار تا قیامت ادامه پیدا میکند را تصدیق میکند. اینکه در مقابل حق و حقیقت همیشه ظلمت و گمراهی هم وجود دارد. حقیقت همیشه اتکاءاش به خداست .

حاج آخوند رهبر خاطر نشان گرد : از این نظر حرف های رئیس جمهوری آمریکا بی اساس است و با این حریف های سبک و سخیف، کوتاه فکری خود را در سطح جهان به نمایش گذاشت.

انتهای پیام/نوشتن دیدگاه