در آزادشهر یک رودخانه فصلی وجود دارد که در گذشته در آن آب جاری بود اما چند سالی است که به دلیل احداث آب بند در مسیر این رودخانه و تغییر مسیر جریان آب، این رودخانه به کانال ابهای سطحی تبدیل شده است.

 

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از تیتر آزاد، در آزادشهر یک رودخانه فصلی وجود دارد که در گذشته در آن آب جاری بود. اما چند سالی است که به دلیل احداث آب بند در مسیر این رودخانه و تغییر مسیر جریان آب، این رودخانه به کانال ابهای سطحی تبدیل شده است و در فصل بارندگی آبهای سطحی را هدایت می کند.

مسئولین شهری این رودخانه را به نام شهید خنجری نامگذاری کرده اند.

از آنجا که ساکنان مجاور این رودخانه یا بهتر بگوییم کانال از آن بجای چاه استفاده کرده و پساب های خود را در ان رها می کنند و همچنین مردم محل، آشغال های خود را در آن می ریزند به طوری که این کانال به یک کانال فاضلاب متعفن و زشت تبدیل شده است.

1

با این وجود، باقی ماندن نام یک شهید بر روی این کانال متعفن زیبا به نظر نمی رسد و مسئولین شهر باید نام این کانال بد بوی را عوض کنند.

بهتر است نام شهدا در مکانهای تفریحی مثل پارک زیتون گذاشته شود تا همواره نام شهید ذکر شود و یادآور خاطرات شاد و مفرح انسانه باشد.

2

4

5

انتهای پیام/

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه