استاندار جدید گلستان حکم شهردار جدید نوده را صادر کرد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانطی حکمی از سوی سید مناف هاشمی استاندار گلستان، آقای شهرام سعیدی بعنوان شهردار آزادشهر انتصاب شد.

001

سعیدی مهندس عمران است و سابقه خدمت در شهرداری را دارد. شهردار رامیان، عضویت در سازمان نظام مهندسی استان گلستان، سه دوره سرپرست شهرداری آزادشهر، 8 سال معاون شهردار، کارشناس خبره دادگستری ، عضو کمیته فنی و نظارت عالیه نظام مهندسی آزادشهر از سوابق شهردار جدید آزادشهر می باشد.

لازم به ذکر است، سعیدی در سال ۹۴ که در پست شهردار در رامیان خدمت می کرد، طی حکمی از سوی رئیس سازمان بین المللی شهرداران صلح جهانی، عضو این سازمان شد.

solhh

انتهای پیام

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه