مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان:

 

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: از ابتدای فعالیت ستاد اسکان تسهیلات نوروزی ۸ هزار و ۵۲۱ نفر روز در مراکز اسکان نوروزی آموزش و پرورش استان گلستان پذیرش شدند.

دسته: فرهنگی گلستان