روند کند آوار برداری ، صدور نظر کارشناسان در باره مقصران حادثه زمستان یورت را زمان بر کرده است .

دسته: اجتماعی گلستان

اسامی منظم‌ترین نماینده‌ها در اجلاسیه اول مجلس از سوی هیأت رئیسه به ترتیب از اولین تا دهمین نفر اعلام شد.

دسته: اجتماعی گلستان