جالب اینکه موسی پور که به صرف ادعای کذایی سرمایه گذاری۵۰میلیاردی در گلستان به صورتی کاملا ناعادلانه و رانتی از طریق دستور شخص وزیر مزارع میلیاردی و با ارزش مجتمع میگوی گمیشان را به تصرف می گیرد بدون اخذ ضمانت نامه ی معتبر مالی و بسیار راحت و بدون دغدغه و به صرف ادعا که برای هر فردی ولو سفیه نیز ممکن است!! و ...

لطفا قبل از خواندن مطلب اینجا را گلیک کنید

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سعید موسی پور به اصطلاح سرمایه گذاری است!!! که بیشتر در لاین ۲فاز اول مجتمع ۴۰۰۰هکتاری مجتمع میگوی گمیشان توانست با اعمال فشارهایی مزارعی با ارزش و میلیاردی را به خود اختصاص دهد!!!اما او در کمال بی تفاوتی و بی تعهدی کار را انجام نمی دهد.در همین رابطه در نامه ی شماره ی گ/۵۶۴۹مورخه ۱۳/۶/۹۳ و عطف به زیرنویس دکتر صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در ها مش نامه ی شماره ی۰۲۰/۱۱۴۰۴مورخه۲۴/۴/۹۳اصداری از ناحیه ی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی جهاد کشاورزی با موضوع موافقت اصولی پرورش میگو در سایت گمیشان استان گلستان که دارنده ی آن فردی بنام سعید موسی پور می باشد مدیرکل شیلات گلستان سید جواد قدس علوی چنین می نویسد:اراضی تخصیص یافته به فرد مذکور به استحضار می رساند در صورتجلسه ی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که به تائید بسیاری از مسئولین دستگاههای اجرایی تنظیم شده است و در آن صراحتا اعلام شده که اراضی لاین دوم مجتمع گمیشان برای آقای موسی پور در نظر گرفته شده ولیکن با توجه به اینکه تاریخ موافقت اصولی مشارالیه منقضی گردیده و این فرد نه تنها جهت پیگیری اقدامات اولیه مانند تشریفات اخذ پروانه ی بهره برداری اعم از دریافت جوابیه و استعلام های چندگانه دستگاههای اجرائی و مراجع ذیصلاح اقدامی ننموده بالطبع هیچ فعالیت موثر اجرایی و عمرانی نیز بعمل نیاورده است و مضافا اینکه در راستای تمدید موافقت اصولی علیرغم مذاکرات مکرر تلفنی و همچنین مکاتبات متعدد از ناحیه ی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مشارالیه به این سیر اداری وقعی ننموده فلذا به منظور جلوگیری از اختلال در روند ساخت و ساز مجتمع ابطال موافقت نامه ی اصداری در دستور کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قرار گرفت و مقرر گردید آن سازمان تا تاریخ۲۵/۳/۹۴در مورد ادامه ی فعالیت و یا ابطال موافقت اصولی آقای موسی پور اقدام نماید که به شرح مرقومه شماره ن/س/۲۹۸۲۴ مورخه ی۹۳/۳/۲۵سازمان نظام مهندسی بلحاظ عدم مراجعه ی حضوری آقای موسی پور در مهلت مقرر جهت تمدید،موافقت نامه را در تاریخ ۹۳/۳/۲۵ابطال نموده است.


این اظهارات مدیرکل شیلات گلستان به شکلی پرواضح می رساند که سعید موسی پور به تعهدات خود در اراضی لاین۲فاز اول مجتمع عمل نکرده و بیت المال را در معرض تخریب،اخلال و خسارت قرار داده و به همین منظور از وی خلع ید صورت گرفته است.


در ادامه موسی پور که یکبار عدم تعهد و توانمندی اش به اثبات رسیده همچون مدعی ارث پدری سراسیمه و شتابان و عقب مانده از قافله ی مال مردم بدبخت و گرفتار نامه ای را حجتی وزیر جهاد کشاورزی ادعا می کند!به منظور ساخت مزارع به میزان ۲۵۰هکتار در لاین۳مجتمع و به مقدار۱۰۰۰هکتار در لاین ۴مجتمع و از طریق سرمایه گذاری شخصی!؟در مدت۵سال به میزان مجموعا۵۰میلیارد تومان!؟برای تولید سالیانه۳هزار تن میگو و ایجاد اشتغال برای ۳۵۰نفر بصورت ثابت!؟و بدون نیاز به تسهیلات مالی دولت اقدام می کند!؟وزیر جهاد کشاورزی نیز بدون کمترین توجه به سوابق اولیه ی موسی پور در لاین۲  و کاملا دلسوزانه و بی غرض!!!به عبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران و نه شخص دکتر صالحی بعنوان رئیس سازمان!!!بعنوان عالی ترین مقام سازمان طی نامه ی شماره ی۰۲۰/۱۹۱۰۶مورخه ی۹۵/۷/۱۱و به امضای محمود بصیری مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت جهاد کشاورزی اینگونه می نویسد که لازم است به ادبیات جانبدارانه و خاص این وزیر دولت دوازدهم دقت کرد:((جناب آقای عبدالحی-باسلام؛لطفا پیروی مذاکره هر اقدام جهت عملیاتی شدن این موضوع بردارید.نگذارید وقت تلف شود هر مانعی سر راه بود به من خبر دهید انشاالله که همکاران استانی مساعدت فرمایند و دست از رویه ی سابق خویش بردارند.))!!!که این ادبیات پر عتاب و جدی وزیر که برای گرفتارترین افراد محتاج دستور وی اینگونه صادر نمی شود خود محل تامل است و گویاست که شخص وزیر خیلی برای موسی پور متخلف و سلب امتیاز شده دغدغه دارد!!؟تا جایی که به نحوی تهدیدی به زیر مجموعه اش می گوید؛هر مانعی سر راه بود به من خبر دهید...انشاالله که همکاران استانی ما مساعدت فرمایند و دست از رویه های سابق خویش بدارند؟!که این بخش از نامه ی یاد شده می رساند وزیر جهاد در لباس وکیل تمام قد فرد متخلف و سلب امتیاز شده مدیرانی را که در آن مقطع کار درست و قانونی را انجام داده بودند را مقصر دانسته و با این دستور عملا از زیرمجموعه اش می خواهد دست از رویه ی سابق و البته درست و قانونی بردارند!؟و این یعنی از زیر مجموعه اش توقع دارد در امر اخلال در ساخت مزارع بعنوان بیت المال به منفعت موسی پور کار غلط و خلاف قانون انجام دهند!؟این شکل برخورد عالی ترین فرد مقام وزارت مردم را به یاد این ضرب المثل می اندازد:((هرچه بگندد نمکش می زنند وای بروزی که بگندد نمک!!!))


موسی پور اما با وعده ی توخالی۵۰میلیارد تومان سرمایه گذاری و البته لطف کم سابقه ی وزیر،در سایه ی تحقیر عملی مدیران استانی که در آن مقطع کار درست انجام داده بودند و از فردی خاطی و معطل کننده ی بیت المال خلع ید انجام دادند می آید و در کمیته ی سرمایه گذاری عطف به درخواست وزیر جهاد کشاورزی صاحب ۵قطعه زمین به میزان۲۰هکتار یعنی مجموعا۱۰۰هکتار و البته باسابقه ی نا موفق قبلی در لاین۲ می گردد در حالی که او به پشتوانه ی وزیر مدعی۹قطعه شده و سازمان نظام مهندسی نیز طی اقدامی عوض واگذاری۵قطعه به این شخص برای۹قطعه برای او در لاین۳ موافقت اصولی صادر می نماید!؟این در حالیست که مدیرکل شیلات گلستان بعنوان دبیر ستاد سرمایه گذاری میگو طی نامه ای به عبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران تصریح می کند ستاد سرمایه گذاری میگو در استان صرفا ۱۰۰هکتار یعنی ۵قطعه ی۲۰هکتاری به موسی پور در لاین۳واگذار کرده است؟!اما ظاهرا زور ها ی تهران نشینان مرفه کم نبوده و به استناد جدولی که ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی می باشد موسی پور از ۹قطعه عوض۵قطعه برخوردار می گردد!؟و این نکته ای بسیار قابل تامل و تخلفی روشن می باشد!


از دیگر نکات قابل تامل و جالب اینکه موسی پور که به صرف ادعای کذایی سرمایه گذاری۵۰میلیاردی در گلستان به صورتی کاملا ناعادلانه و رانتی از طریق دستور شخص وزیر مزارع میلیاردی و با ارزش مجتمع میگوی گمیشان را به تصرف می گیرد بدون اخذ ضمانت نامه ی معتبر مالی و بسیار راحت و بدون دغدغه و به صرف ادعا که برای هر فردی ولو سفیه نیز ممکن است!!!از بیت المال مردم که در نگاه بعضی دانه درشت ها و ویژه خواران محلی از اعراب ندارد ارتزاق و بهره برداری می نمایند!؟املاکی که اگر ملک پدری وزیر می بود قطعا می بایست از هفت خوان رستم وکلای تراز اول حقوقی می گذشت و انواع ضمانت نامه های بهادار از فردی مثل موسی پور اخذ می گردید چه آسان از مال مردم مورد بذل شخص وزیر جهاد قرار می گیرد!؟اما بیت المال است و بیت الحال دیگر!!!


اما موسی پور کجاست؟!و تکلیف ۵۰میلیارد تومان سرمایه گذاری وی چه شد؟!
جالب است توجه شود که موسی پور که به تعبیر صریح امام خامنه ای مدظله:اموال مردم را می خورد و به ریش انقلاب و مردم می خندد؛ دکتر صفایی میلیاردر مدیرعامل شرکت شیل آوران دارای۲۵درصداراضی لاین۲که انصافا عملیات کارگاهی را تا به امروز به شکل مطلوبی ادامه داده را بعنوان وکیل و نماینده خود در قبال اراضی تحت ید خود معرفی می نماید؟!مطلعین و صاحب‌نظران حقوقی متعجب هستند از اینکه دکتر صفایی میلیاردر جراح با دنیایی از مشغله چطور وکیل موسی پور می شود؟!دکتر صفایی که خود در انجام کارهایش کلی عوامل دارد وکالت و پیگیری کارهای موسی پور را چطور عقلا پذیرفته است؟!بنابر این سوالات و بصورت استفهام انکاری می توان گفت این قرارداد بین دکتر صفایی و موسی پوری که در نامه به حجتی گفته برای سرمایه گذاری می آیم و ۵۰میلیارد تومان نیز سرمایه می آورم!؟در حقیقت و ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت بوده و این را می رساند وعده ی موسی پور برای وعده ای بیش نبوده و وی عملا توان ساخت مزارع را ندارد و این مزارع را به صورت درصدی و دلال گونه به دکتر صفایی برای ساخت واگذار کرده تا نهایتا فقط به صرف نامه ی حجتی به معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران بدون صرف هزینه و به شکلی بادآورده سرمایه ای از بیت المال را به جیب بزند؟!
و این علاوه بر ادعای خلاف واقع موسی پور مبنی بر سرمایه گذاری ۵۰میلیارد تومانی جنبه ی رانت خواری و تخطی از قوانین را دارد.
اما در پایان چند سوال از شخص آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی:
آیا شما در مقام وزیر از این شکل دستورات برای دردمندان و گرفت الان صادر می نمائید؟!
آیا شما که کمپانی های اقتصادی بزرگی هم دارید اینقدر ساده لوحانه و سطحی بدون اخذ تعهد نامه و ضمانت نامه ای محکم سرمایه ی ملی را به صرف ادعایی کذایی حاتم بخشی کرده اید؟!
آیا از سوابق آقای موسی پور و بی تعهدی های وی در قبال واگذاری های قبلی بی اطلاع بودید که چنین دستوری صادر می کنید که طی آن زیر مجموعه ی خود را که اتفاقا با خلع ید از موسی پور کار درستی کرده بودند را تهدید می کنید؟!
آیا از عوامل و زیر مجموعه های وزیری چون شما می توان انتظار برخورد قانونی و درست داشته باشیم در حالی که خود شما در رویه ای ناسالم و بی توجه به اموال عمومی بیت المال اینگونه از مال مردم حاتم بخشی می کنید؟!
آقای وزیر ۵۰میلیارد تومان سرمایه ی آقای موسی پور کجاست و۳۵۰نفر در کجای گلستان بصورت ثابت مشغول به کار هستند؟!
آقای وزیر!رفتار و دستور شما ملت را به یاد این ضرب المثل انداخت؛هر چه بگندد نمکش می زنند وای بروزی که بگندد نمک!
اگر کمی از شهدا و جانبازان خجالت می کشیدید هرگز چنین نمی کردید!
                                    

                                              جانباز محمد خادملو/ مدیریت پایگاه عدالتخواهان

 

 تخلفات و فسادهای مالی میلیاردی در پروژه های شیلات گلستان/ سازمان بازرسی کجاست؟

 تخلفات عدیده ی مسئولین سازمان شیلات ایران وحامیان شرکت مامسا در وزارت جهاد/ بی تفاوتی مسئولین نظارتی تاکی ؟+سند

ازتصرف غیر قانونی منابع ملی و اراضی تا فعالیت غیرقانونی شرکت مامسا / وقتی بیت المال تبدیل به بیت الحال میشود!

رانت دیگری در شیلات گلستان/اینبار برای دو شرکت نقشاب گستر و رهاب سازه/چرا با فساد مالی مدیران شیلات برخورد نمی شود/ در صورت عدم برخورد منتظر تحصن امت حزب الله باشید

تخصیص 260000 لیترسوخت غیر قانونی جهت فعالیت های غیر قانونی شرکت مامسا توسط مدیرکل شیلات گلستان!؟

پرده برداری ار تخلفات و رانت دیگر سید جواد قدس علوی

هزینه ده ها میلینونی برای سفر یک روزه رئیس سازمان شیلات ایران توسط مدیرکل شیلات گلستان!!

بیت المال قربانی تعاملات سیاسی!! / بی اعتنایی به حکم سازمان بازرسی توسط متولیان مجتمع میگوی گمیشان!؟

شرکت مهندسین مشاور آسارآب تک گزینه مطالعات مجتمع میگوی گمیشان!!

خسارت میلیاردی اداره کل شیلات استان گلستان به بیت المال+سند

بازداشت یکی از عوامل عمرانی سایت میگو گمیشان توسط ضابطین محیط زیست / کریمی : اجرای عملیات با تصویب شورای تامین استان گلستان متوقف شده است

اعتراض شدید شرکت های بومی به مناقصات برگزار شده در اداره کل شیلات گلستان + سند

پروژه احداث کانال mc،زهکش mdو پل های c2و d3مجتمع پرورش میگوی گمیشان فاقد استاندارداست

 

 

 

 نوشتن دیدگاه