به گزارش منابع موثق شهردار اسبق گرگان به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد.

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان" ابراهیم کریمی شهردار اسبق گرگان  به جرم تحصیل مال نامشروع با مشارکت فردی با هویت مشخص با طرح معامله صوری و فروش به سه برابر قیمت به شهرداری گرگان به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
ابراهیم کریمی شهردار اسبق گرگان پیش از دوره ی تصدی حسین صادقلو بود که این روزها رئیس هیات بسکتبال استان گلستان نیزمی باشد. وی به جرم تبانی با آقای «ی . م» و خرید ملک به صورت صوری و فروش آن به قیمت حدود سه برابر قیمت واقعی به شهرداری گرگان و به جرم تحصیل مال نامشروع از طریق تدلیس در معامله در راستای تعیین قیمت بالاتر از قیمت واقعی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
با توجه به اینکه ابراهیم کریمی در حال حاضر رئیس هیات بسکتبال استان گلستان است باید دید تکلیف مسئولیت وی در هیات بسکتبال استان گلستان چه خواهد شد؟!
قطعا نمی توان فردی دارای سوابق کیفری را برای یک جایگاه حقوقی دیگر مناسب دانست چرا که اولا آزموده را آزمودن هم با عقل سلیم منافات دارد و ثانیا شرع و قانون نظام اسلامی حضور فردی سابقه دار را در هر جایگاهی حتی برای یک ثانیه نمی پذیرد و ثالثا مردم و افکار عمومی نیز که در مشکلات اقتصادی تحت شدید ترین فشارها قرار دارند نیز عرفا از حضور چنین مسئولی بر هر مسندی حالت انزجار و نفرت خواهند داشت.
در پایان بجاست مدیرکل ورزش و جوانان استان و سایر مسئولین ذیربط هر چه سریعتر نسبت به برکناری کریمی از ریاست هیئت بسکتبال استان گلستان اقدام نمایند.
انتهای خبر

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه