سوابق نشان می دهد هرگز چنین گزینه ای نمی تواند در تاریخ های قبل از تاریخ پایان خدمت دارای سوابق اجرایی باشد.و اگر هم سابقه ی اجرائی فرضی برای این گزینه قائل باشیم دستگاههایی که دست اندرکار این موضوع بوده اند بی شک تخلفی آشکار انجام داده اند

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان"بمسئله ی بکارگیری ژن خوب مسئله ایست که امروز در حال تبدیل شدن به اپیدمی فراگیری در دستگاههای اجرایی شده است.مسئله ای که آقازاده ای بدون داشتن سوابق و صلاحیت های علمی و اجرایی بر مناصب مهم و کلیدی قرار می گیرد تا حقوق ملت مورد خدشه قرار گیرد.در همین رابطه آقا زاده ی جناب آقای تربتی نژاد نماینده ی مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی بنا می شود بدون دارا بودن آیتم های لازم و پیش نیازهای قانونی یک شبه شهردار کردکوی گردد!!!و لابی گری های سیاسی فراوانی جهت انتصاب این نمونه ی ژن خوب نیز انجام می شود که باعث ایجاد واکنش های مختلفی در متن جامعه می گردد.


در همین رابطه این پایگاه خبری مواردی قابل تامل و البته قابل پیگیری را که از منابعی موثق به دست رسیده ، به شرح ذیل اعلام می دارد:
برابر اخبار واصله و مدارک موجود آقای تربتی نژاد(گزینه ی شهرداری کردکوی) خود را دارای سابقه ی اجرایی در دستگاه اجرایی به استناد ماده۵قانون خدمات کشوری معرفی نموده که عضویت در شورای سیاست گذاری مرکز متخصصین راه و شهرسازی بمدت یکسال و مشاور جهاد دانشگاهی استان در حوزه ی توسعه ی عمران و ساختمان بمدت یکسال بصورت توام و با تداخل زمانی از مصادیق آن می باشد!!!در این خصوص باید دقت شود که عضویت در شورای شهر و سمت مشاور در جهاد دانشگاهی برابر قانون سابقه ی اجرایی بشمار نمی رود!!!
در ادامه ی ادعای سوابق اجرایی وی برابر نامه ی شرکت پالنده آب گلستان تربتی نژاد مدیر پروژه و مسئول کارگاه بمدت ۵ سال معرفی شده که طی این موضوع طی نامه ای از سوی شرکت مزبور اعلام گردیده ؛ و تربتی نژاد این را نیز از سوابق اجرایی خود معرفی کرده است!


حال آنکه برابر پیگیری های بعمل آمده در طی این مدت پنج ساله حق بیمه ای برای وی از سوی این شرکت پرداخت نشده است.که نشان می دهد این نامه جنبه ی فرمایشی و صوری داشته و محل ابهام شدید می باشد!

از سوی دیگر تاریخ کارت پایان خدمت سربازی نامبرده نیز۹۶/۷/۱می باشد که نشان می دهد هرگز چنین گزینه ای نمی تواند در تاریخ های قبل از تاریخ پایان خدمت دارای سوابق اجرایی باشد.و اگر هم سابقه ی اجرائی فرضی برای این گزینه قائل باشیم دستگاههایی که دست اندرکار این موضوع بوده اند بی شک تخلفی آشکار انجام داده اند که قابل پیگیری خواهد بود!چرا که بدون ارائه ی کارت پایان خدمت هرگونه جذبی به هر شکلی خلاف مقررات و قوانین استخدامی می باشد.
در هر حال بجاست این موارد مد نظر مسئولین ذیربط قرار گیرد تا فردی که فاقد صلاحیت های علمی و اجرائی لازم است به صرف ارتباطات سیاسی و ادعا بر مناصب اجرائی نصب نگردد و خدایی ناکرده منافع مردم عزیز شهرستان کردکوی و یا هر نقطه ی دیگری از استان در معرض آزمون و خطا و یا سو مدیریت احتمالی قرار نگیرد.

انتهای خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشتن دیدگاه