آیا اکثریت اعضای شورای شهر گرگان از سوابق شهرداری که برگزیدند بی اطلاع بوده اند؟!و یا در کمال اطلاع از سوابق ثابت قدم وی را برای تصدی سمت حساس شهرداری برگزیده اند در حالی که گزینه های سالم و بی حاشیه ای داوطلب تصدی جایگاه شهرداری گرگان بوده اند؟!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"اعضای شورای شهر گرگان که انتخاب خود را مدیون محبوبیت حسین صادقلو بودند پس از پیروزی در انتخابات با مدیریت تیم کارگزاران گلستان به سرکردگی محمود ربیعی و نقش آفرینی ویژه ی حسین ربیعی(برادر محمود ربیعی)و خانم فائزه عبداللهی اقدام به عزل حسین صادق لو نمودند تا اعتماد مردم به خود را دستاویز منافع و مطامع سیاسی و شخصی قرار دهند!

در همین راستا اعضای شورای شهر گرگان طی اقدامی سید محمد حسین ثابت قدم را بعنوان شهردار جدید گرگان انتخاب کردند.
اما بد نیست به سوابق و گذشته ی منتخب اکثریت اعضای شورای شهر گرگان بعنوان شهردار جدید اشاره نمائیم.تا مردم از ماهیت منتخبینشان بیشتر آگاه گردند و البته از گذشته ی پر ابهام شهردار جدیدشان...
در همین راستا لازم است سوابق ثابت قدم را مروری کنیم.
ارائه ی گزارش خلاف واقع و اختلاس از طریق موسسات خیریه و همچنین سابقه ی جعل در زمان تصدی شهرداری رشت از جمله سوابق وی بشمار می رود!
حال این سوال طرح می گردد که آیا اکثریت اعضای شورای شهر گرگان از سوابق شهرداری که برگزیدند بی اطلاع بوده اند؟!و یا در کمال اطلاع از سوابق ثابت قدم وی را برای تصدی سمت حساس شهرداری برگزیده اند در حالی که گزینه های سالم و بی حاشیه ای داوطلب تصدی جایگاه شهرداری گرگان بوده اند؟!
از اعضای شورای شهر گرگان سوال می پرسیم که آیا در مسائل شخصی خود نیز حاضرند فردی با سوابق و حواشی مالی را بر منافع خویش مسلط نمایند؟!در حالی که نسبت به بیت المال و نمایندگی مردم شهرشان بی دغدغه چنین گزینه ای را بر منافع موکلین شهری خود مسلط می نمایند!؟
مردم شریف و ولایت مدار گرگان قطعا نسبت به این سوالات و سوابق شهردار جدیدشان آگاه بوده و آگاه خواهند شد و اولین سوالشان از افرادی که در شورای شهر بر منافعشان مسلط کرده اند خواهد بود.
امیدواریم اعضای شورای شهر گرگان همانها که چنین گزینه ای را بر مسند شهرداری قرار دادند حداقل میزانی شعور برای مردم شهرشان قائل باشند و اینگونه نپندارند که مردم پلی برای هرچه آنها دوست دارند می باشند!

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه