جا دارد دادگستری استان گلستان را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.مبارزه و برخورد قاطع با بسیاری از کارچاق کن ها و متخلفین توسط مسئولین دادگستری استان (مدیرکل دادگستری،مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری و دادستان انقلابی مرکز استان) را باید بی شک از افتخارات دستگاه قضا و چنین مدیرانی دانست.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"امام خامنه ای(حفظه الله تعالی): {باید} هر مظلومى احساس كند كه میتواند خود را به ساحل امن قوه‌ى قضائیه برساند و جلوى ظلم گرفته شود. این لازم است. 1392/04/05

قوه ی قضائیه بعنوان یکی از قوای کشور وظیفه ی رسیدگی به مفاسد و تخلفات را بر عهده دارد.اما گاهی رگه هایی از فساد در همین قوه نیز مشاهده می گردد اما نه اینکه مفاسد موجود در این قوه جنبه ی نهادینه و کلی داشته باشد بلکه جنبه ای انفرادی و موردی داشته که این گونه موارد توسط مسئولین خود قوه ی قضائیه و بویژه مسئولین حفاظتی و اطلاعاتی این قوه به شکلی قابل تقدیر و انقلابی مورد برخورد قانونی و بدون تعارف واقع می گردد.


در اینجا جا دارد دادگستری استان گلستان را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.مبارزه و برخورد قاطع با بسیاری از کارچاق کن ها و متخلفین توسط مسئولین دادگستری استان (مدیرکل دادگستری،مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری ) را باید بی شک از افتخارات دستگاه قضا و چنین مدیرانی دانست.


شنیده ها حاکیست به تازگی  تعدادی از متخلفین کارکنان دادگستری شرق گلستان بدلایل  تخلفات گوناگون  توسط دست اندرکاران دادگستری کل استان  از جمله  جناب آقای یزدانی مسئول حفاظت اطلاعات استان و هادی هاشمیان ریاست دادگستذی گلستان مورد پیگیری واقع شده و  برخورد قانونی  و انقلابی صورت گرفت که  در نیجه  کارکنان مفسد بطور انقلابی از سیستم قضایی اخراج  گردیدند 


این موضوع و سایر موارد مشابه که دلالت بر برخورد بی تعارف در دستگاه های انقلابی با متخلفین و مفسدان دارد بشدت زمینه ی دل گرمی مردم ولایت مدار استان را به این مجموعه ها فراهم می آورد.
این پایگاه خبری نیز بر خود فرض می داند از مسئولین قضایی استان بویژه مسئولین حفاظتی و به طور خاص مسئول محترم حفاظت اطلاعات  و ریاست دادگستری کل استان تقدیر و تشکر بعمل آورد.

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه