- آقایان تربتی_نژاد ، ابراهیمی نماینده #آزادشهر و طیار نماینده گنبد به مردم پاسخ دهندچرا شان مردم را رعایت نکردند و به دعوت شام در یک رستوران مجلل پاسخ مثبت دادند، آیا نمایندگان نمی توانستند در مجلس و یا وزارت کشور این جلسه را برگزار کنند؟

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان"تصویر شام جنچالی گزینه استانداری گلستان در رستوران مجلل شاندیز خیابان #جردن تهران

- آیا نمایندگان نباید شان و جایگاه والای مردم محروم و زجر کشیده گلستان را رعایت کنند و در مجلس جلسه بگذارند؟!

- آیا مناف هاشمی می خواهد با لابی گری در رستوران های مجلل و میلیونی به استانداری گلستان برسد؟!

دکتر تربتی_نژاد دبیر مجمع نمایندگان گلستان باید پاسخگوی مردم گلستان باشد که چرا برگزاری چنین جلسه ای را پذیرفته است و چرا تعداد خاصی از نمایندگان گلستان در این جلسه حاضرند؟

- آقایان تربتی_نژاد ، ابراهیمی نماینده #آزادشهر و طیار نماینده گنبد به مردم پاسخ دهندچرا شان مردم را رعایت نکردند و به دعوت شام در یک رستوران مجلل پاسخ مثبت دادند، آیا نمایندگان نمی توانستند در مجلس و یا وزارت کشور این جلسه را برگزار کنند؟

عکس شام جنچالی گزینه استانداری گلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه